Tilvenning i koronatid  

Har du barn som skal begynne i barnehage? Lurer du på hvordan oppstarten blir med tanke på smittevernstiltak i forbindelse med korona? I Espira arbeider alle barnehager etter en standard for tilvenningstiden for å sikre en trygg og god start for barn og foreldre. Barnehagene vil fortsatt følge denne standarden, men noe vil være litt annerledes enn vanlig.

Grunnleggende smittevernstiltak i barnehagen

Barnehagene arbeider etter en statlig veileder om smittevern under covid-19 utbruddet.  Barnehagens smittevernstiltak skal tilpasses smittesituasjonen i Norge, og barnehagene arbeider derfor etter en «Trafikklysmodell». Tiltakene er strengest ved rødt nivå, og grønt nivå tilsvarer relativt normal barnehagedrift. For øyeblikket arbeider de fleste barnehagene etter gult nivå, men det kan variere fra kommune til kommune.

Barnehagene følger tre grunnpilarer når det gjelder smittevern, og disse gjelder også når nye barn starter i barnehagen:

  • Syke skal ikke i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet

Før oppstart får dere informasjon fra barnehagen om hvordan de tilrettelegger for tilvenning og samtidig ivaretar de tre grunnpilarene.

Barnehagetilvenning ved gult nivå

I veilederen om smittevern i barnehager står det:

Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Veilederen bruker begrepet «kohort», som betyr en fast gruppe med barn og ansatte. Ved gult nivå regnes en avdeling som en «kohort».

Syke personer skal ikke være i barnehagen

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Blir barnet deres eller dere foreldre syke, kontakter dere barnehagen som kan gi dere mer informasjon om når dere kan komme til barnehagen igjen.

Et godt foreldresamarbeid

Oppstart i barnehage er en stor overgang både for barnet og for familien. Dere leverer det kjæreste dere har til de ansatte i barnehagen. De ansatte gjør alt de kan for å bli kjent med akkurat ditt barn, for å gi god omsorg og for å samarbeide godt med dere som er foreldre. Sammen med dere lager barnehagen en plan for hvordan tilvenningstiden skal bli trygg og god.

De første dagene

En ansatt vil være deres kontaktperson, og sørge for å ta imot dere de første dagene. Tilvenningstiden starter vanligvis med at barnet først blir kjent med og trygg på noen få ansatte og barn. Slik vil det også være nå. Nye barn på tilvenning vil skjermes i små grupper og gjerne være inne en del de første dagene, fordi uteområdet kan virke stort og uoversiktlig til å begynne med. Foreldre som har barn på tilvenning skal være med barnet sitt de første dagene, slik at barnet er trygt, men det er viktig at dere følger de tre grunnpilarene om smittevern.

Barn er ulike og har ulike behov. Noen barn vil ha behov for å ha foreldrene sine i barnehagen i mange dager, for andre kan det rekke med tre. De første ukene barnet går i barnehagen anbefaler vi at det ikke har fulle dager. Alle nye inntrykk og opplevelser kan være ganske overveldede for et lite barn.

Dialog og tilbakemeldinger den første tiden

Underveis i tilvenningstiden vil de ansatte sørge for tett dialog og jevnlige tilbakemeldinger til dere. Det er også viktig at dere gir tilbakemeldinger underveis og at dere stiller spørsmål om alt dere lurer på. En av de første dagene vil deres kontaktperson ha en oppstartsamtale med dere for å bli kjent med akkurat ditt barns behov. Når tilvenningstiden er ferdig, vil dere få tilbud om en oppfølgingssamtale om hvordan den første tiden har vært.

Her kan du lese «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020»

Les også tips om oppstart i barnehagen fra Bufdir her.

Her kan du lese flere råd om oppstarten for barn i Espira.

Podkast om tilvenningstiden: 
Her kan du høre en podkast der vår fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, snakker med to av Espiras pedagoger om den viktige og spennende tilvenningstiden:

 

 

Tags:

koronasmåspirenetilvenning