Tilvenning i koronatid  

Har du barn som skal begynne i barnehage til høsten? Lurer du på hvordan oppstarten blir nå som barnehagedagene er annerledes og de ansatte bruker mye tid på smittevernstiltak? I Espira arbeider alle barnehager etter en standard for tilvenningstiden for å sikre en trygg og god start for barn og foreldre. Barnehagene vil fortsatt følge denne standarden, men noe vil være litt annerledes enn vanlig. 


Grunnleggende smittevernstiltak i barnehagen
 

Det er enda en stund til august, men vi tror at noen grunnleggende smitteverntiltak vil gjelde for barnehagene også til høsten.  

Barnehagene arbeider etter tre grunnpilarer når det gjelder smittevern, og disse vil gjelde også når nye barn starter i barnehagen:   

  • Syke skal ikke i barnehagen 
  • God hygiene 
  • Redusert kontakthyppighet 


I god tid før oppstart vil dere få informasjon fra barnehagen om hvordan de tilrettelegger for tilvenning 
og samtidig ivaretar de tre grunnpilarene.  

Et godt foreldresamarbeid 

Oppstart i barnehage er en stor overgang både for barnet og for familien. Dere skal snart levere det kjæreste dere har til de ansatte i barnehagen. Da er det viktig å vite at de ansatte vil gjøre alt de kan for å bli kjent med akkurat ditt barn, for å gi god omsorg og for å samarbeide godt med dere som er foreldre. Barnehagen kommer til å kontakte alle familier med barn som skal starte i barnehagen og legge en plan for hvordan tilvenningstiden skal bli trygg og god.  

Besøk i barnehagen 

Vanligvis legger vi til rette for at dere kan besøke barnehagen i forkant av oppstart. Noen barnehager vil klare å gjennomføre slike besøk i mindre grupper. For andre vil det kanskje bli vanskelig på grunn av smittevern. Da vil barnehagen gjøre sitt beste for at dere allikevel skal bli litt kjent i forkant. Kanskje de vil ta initiativ til et digitalt møte? Kanskje vil de sende bilder av alle ansatte som skal være sammen med ditt barn?  

Barnehagene vil uansett arrangere et foreldremøte i forkant av oppstart. Det kan hende at det vil være digitalt, eller innenfor rammen med 1 meters avstandgode hygienetiltak og maks 50 personer tilstede 

De første dagene 
En ansatt vil være deres kontaktperson, og sørge for å ta imot dere de første dagene. Tilvenningstiden starter vanligvis med at barnet først blir kjent med og trygg på noen få ansatte og barn. Slik vil det også være nå. Nye barn på tilvenning vil skjermes i små grupper og gjerne være inne en del de første dagene, fordi uteområdet kan virke stort og uoversiktlig til å begynne med. Foreldre som har barn på tilvenning skal være med barnet sitt de første dagene, slik at barnet er trygt, men det er viktig at dere følger de tre grunnpilarene om smittevern.  

Barn er ulike og har ulike behov. Noen barn vil ha behov for å ha foreldrene sine i barnehagen i mange dager, for andre kan det rekke med tre. De første ukene barnet går i barnehagen anbefaler vi at det ikke har fulle dager. Alle nye inntrykk og opplevelser kan være ganske overveldede for et lite barn 

Dialog og tilbakemeldinger den første tiden
Underveis i tilvenningstiden vil de ansatte sørge for tett dialog og jevnlige tilbakemeldinger til dere. Det er også viktig at dere gir tilbakemeldinger underveis og at dere stiller spørsmål om alt dere lurer påEn av de første dagene vil deres kontaktperson ha en oppstartsamtale med dere for å bli kjent med akkurat ditt barns behov. Når tilvenningstiden er ferdig, vil dere få tilbud om en oppfølgingssamtale om hvordan den første tiden har vært.  

Her kan du lese flere råd om oppstarten.

Podkast om tilvenningstiden: 
Her kan du høre en podkast der vår fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, snakker med to av Espiras pedagoger om den viktige og spennende tilvenningstiden:

 

 

Tags:

småspirenetilvenning