Skolestart i koronatid

Gleder du deg til å begynne på skolen? Har du lært noen bokstaver? Hvor mye er 2+2? Spørsmålene til skolestarterne er mange, og omgivelsene er ofte veldig opptatt av overgangen til skolen. Noen ganger mer opptatt av dette enn skolestarteren selv.

For årets skolestartere, eller skolespirer som vi kaller dem i Espira-barnehagene, er det en ekstra spesiell tid. Barnehagene har vært stengt og plutselig var det “ferie” i mange uker. Nå er heldigvis barnehagehverdagen i gang igjen, men ikke helt som den pleier å være. Barna er delt i mindre grupper, såkalte “kohorter”, de vasker hendene hele tiden og det usikkert når alt skal bli som før igjen.

Pedagogisk innhold for skolespirene


Mange barnehager må endre litt på de pedagogiske planene for skolespirene. Noen var kanskje i gang med et prosjekt som måtte avbrytes? Kanskje må en planlagt tur eller overnatting avlyses? Det er ikke gøy når noe man har sett frem til ikke blir noe av, verken for liten eller stor. Det er viktig å anerkjenne følelsene barna kan få i denne tiden. Det er lov å være lei seg, det er lov å bli sint og det er også lov å bli lettet fordi man kanskje hadde gruet seg litt til å sove borte for første gang.

Noe vil allikevel gå som planlagt, og barnehagene kommer til å finne alternative løsninger der det er nødvendig. Kanskje en bytur må endres til en aktivitetsdag i skogen. Kanskje en overnatting må endres til en ekstra spennende aktivitet? Det som er viktig er at skolespirene er sammen om nye opplevelser og at alle får lov til å kjenne litt ekstra på at det er spesielt å være eldst.

Frem til skolestart vil det foregå aktiviteter for skolespirene som er tilpasset at de er eldst og snart skal begynne på skolen. I garderoben er det fokus på selvstendighet og gode samtaler. I uteleken er det fokus på samspill, gode relasjoner og allsidig bevegelse. De voksne vil invitere skolespirene inn i aktiviteter som handler om å undre seg sammen, oppdage verden og finne svar på utallige spørsmål. Hvor mange bein har en edderkopp? Hvor bor egentlig en bille? Og hva er tyngst av en stor stein og ti små?

I Espira støtter vi oss til forskning og vi er mer opptatt av at barna har et godt språk enn at de kan alfabetet på rams. Vi er mer opptatt av at de er nysgjerrige på ord, bokstaver, mengder og tall enn at de kan skrive og regne. Det aller viktigste for oss er at de har tro på seg selv og egne evner.

Samarbeid med skolen

Barnehagens samarbeid med skolen blir annerledes enn planlagt. Det vil for eksempel være vanskelig å besøke skolene slik det har vært vanlig å gjøre. Alle barnehager vil lage nye planer, og dere foreldre vil få informasjon underveis.

Hør også podkast om skolesatsingen vår, Skolespira:

Samarbeid med hjemmene

Selv om smittevern har mye plass om dagen, jobber vi alltid for et godt foreldresamarbeid, også om overgangen til skolen. Derfor skal dere få informasjon underveis og ta gjerne opp spørsmål dere har med barnehagen. Er du bekymret for skolestarten for ditt barn må du ta kontakt med pedagogisk leder og be om en samtale. Sammen finner dere ut av hvordan dere best kan forberede barnet og skolen.

Lykke til med barnehageslutt og skolestart til alle skolespirer og familier!

Toppbilde fra Espira Rå barnehage og bilde i artikkel fra Espira Kunnskapsbyen

Tags:

skolespiraskolestart