Espira satser på språk

Barnehagestart er en stor hendelse i livet for både barn og foreldre. Barnet deres kommer gradvis til å utvide sin verden og bli kjent med mange nye barn og ansatte. Mange av dere har kanskje vært spente på hvordan det skal bli. I Espira er vi opptatt av at starten på barnehagetiden skal være trygg og god. En god start legger grunnlag for en spennende barnehagetid, preget av vennskap, mange erfaringer og gode opplevelser.

Espira satser på språk

Språk er et av Espiras satsingsområder fordi vi vet at gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns livsmestring, både sosialt, kognitivt og emosjonelt. Dessuten henger språk, kultur og identitet tett sammen, og ikke minst er arbeid med språk gøy!

For å markere språksatsingen vår har vi laget en bok, med tilhørende film, til alle nye barn som begynner i Espira. Den heter «Spire går i barnehagen» og handler om en vanlig barnehagedag.

Å lese bøker sammen er både hyggelig og viktig språkstimulering. Bred forskning viser sammenheng mellom boklesing og språklige ferdigheter. Barn som blir lest med møter nye ord, nye måter å sette ord sammen på og kanskje også spennende samtaler om det barnet er og blir opptatt av.

Våre beste tips om lesing med barn: 

1: Les mye. En god lesestund trenger ikke være så lang. La barnets interesse og oppmerksomhet styre.

2: Snakk sammen underveis i lesingen, også om barnet enda ikke har språk. Sett ord på bildene og knytt handlingen til barnets liv.

3: Les samme bok flere ganger. Barn liker gjentagelser og gjentagelser er bra for språkutviklingen.