Barn i bevegelse

 

-Barnas fysiske utvikling er tett knyttet til lek og dette har vi et bevisst forhold til i hverdagen med barna. Forskning sier at barn som beveger seg har bedre konsentrasjon, noe som er utrolig viktig for videre læring, sier styrer Katharina Søreide fra Espira Ulvenvatnet.

I Espira har vi et helhetlig syn på bevegelse. Grovmotorisk aktivitet får barna i den spennende uteleken, hvor de for eksempel løper, hopper, klatrer og balanserer Det er også viktig å inspirere barn til allsidig finmotorisk aktivitet, for å sikre en god helhetlig utvikling. Å skru muttere eller forsøke å slå ned spiker er enkle og gode pedagogiske aktiviteter som kan gi barna god finmotorisk erfaring og mestringsfølelse.

-Det er viktig at barna prøver på ting de ikke får til med en gang. Får de hjelp av voksne umiddelbart så lærer de ingenting, og oppnår ikke mestringsfølelsen som vi vet er så viktig. Vår jobb er å støtte og legge til rette slik at barna ikke gir opp. Vårt mål er å få barna til å tenke «Det er ikke meg det er noe galt med» når oppgaven føles vanskelig, men heller prøve å inspirere de til å forsøke nye metoder, forteller Katharina.

I Espiras barnehager får barn mulighet til å mestre forskjellige utfordringer gjennom prøving og øving. Det er viktig at barn blir inspirert til å bruke hele kroppen aktivt, slik at de kan tilegne seg nye ferdigheter, oppleve mestring og delta i spennende sosialt samspill. Det gjør dem bedre rustet til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet.

Barnehagene løser dette på forskjellige måter. I Bergen er det vanlig at skolestarterne besøker flere eller alle de syv fjellene i løpet av det siste året. Barnehagene i Oslo og på Romerike har fotballcup og aktivitetsdager i et skisenter. Også i Bergen, på Bømlo og på Haugalandet er det fotballcuper. Espira samarbeider med topplagene LSK-kvinner og Avaldsnes for å arrangere fotballcup.

[gravityform id=»12″ title=»true» description=»true»]