16 nye Forskerfabrikkenbarnehager i 2019

Espira har siden 2013 hatt et samarbeid med Forskerfabrikken, en sosial entreprenør som jobber for at barn og unge skal få mer interesse for realfag, og forstå fagene bedre.

Målet med samarbeidet er at Espira og Forskerfabrikken sammen skal bidra til å stimulere til positiv utvikling av forskning og teknologi i samfunnet, og å øke barns bevissthet, og nysgjerrighet om hvordan teknologi og forskning påvirker oss.

Samarbeidet skjer gjennom at det etableres Forskerfabrikklaboratorium i Espiras barnehager og at personalet får opplæring hos Forskerfabrikken. Samarbeidet med Forskerfabrikken er en viktig del av Espiras satsing på realfag. I tillegg har barnehagene rammer for arbeid med realfag gjennom rammeplanen for barnehagen og fagområdene «Natur, miljø og teknologi, og «Antall, rom og form». Vi vet at mange barn og unge i dag har en form for matematikkvansker. De fleste har mildere vansker som kan være forårsaket av faktorer som svakt arbeidsminne, dårlig motivasjon, dårlig opplæring og matteangst. NIFUs rapport – en evaluering av Regjeringens satsing «Tett på realfag» (2015-2019) laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, viser akkurat dette.

Hvert år tar vi i Espira samarbeidet vårt med Forskerfabrikken et steg nærmere målet; at alle våre barnehager skal være «Forskerfabrikkenbarnehager», og i løpet av 2019 introduserer vi derfor 16 nye barnehager til programmet! I praksis betyr dette at barnehagene får tilsendt materiell og utstyr fra Forskerfabrikken i tillegg til at et utvalg fra personalet får delta på to kurs der det blir gitt opplæring. For barna betyr dette et positivt møte med realfaglige aktiviteter som byr på opplevelser knyttet til nysgjerrighet og undring.

Ved å introdusere barn for realfag i barnehagen stimulerer man barnas naturlige interesse for realfag. På denne måten kan barnehagen bidra til å motivere barna til videre læring i utdanningsløpet og legge grunnlaget for at barn kan mestre livene sine og delta i fremtidig arbeid og felleskap i samfunnet.

Følgende barnehager vil bli Forskerfabrikkenbarnehager i løpet av 2019:

Espira Sundbyfoss

Espira Torsbergskogen

Espira Vannverksdammen

Espira Kniveåsen

Espira Knerten

Espira Nordmo

Espira Fenstad

Espira Opaker

Espira Kløverenga

Espira Myraskogen

Espira Dvergsnes

Espira Vedderheia

Espira Ormadalen

Espira Skjeraberget

Espira Rødknappen

Espira Taremareby

 

Tags:

Realfag