Slik påvirkes hverdagen i barnehagen av smitteverntiltakene

Det skal være trygt, barna skal få trøst og omsorg, og det pedagogiske arbeidet i Espira vil fremdeles spille en helt sentral rolle. Likevel vil hverdagen i barnehagen bli annerledes på grunn av myndighetenes anbefalte smitteverntiltak.

Den store forskjellen i barnehagehverdagen vil være at alle barna vil bli organisert i mindre grupper som jobber adskilt med ulike aktiviteter gjennom dagen.

Her er en beskrivelse av hverdagssituasjonene i barnehagen og hvordan smitteverntiltakene som er utarbeidet for barnehager av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet vil påvirke disse:
  

Innetid

 • Det blir tydelige og organiserte lekesoner, lekegrupper og gruppeaktiviteter som reduserer kontakt mellom grupper som ikke samarbeider.
 • Det skal være faste plasser ved bordet – både ved mat og aktiviteter. Det skal også legges opp til at barna ikke sitter for tett sammen.
 • Den enkelte barnehage skal tenke kreativt for å ta i bruk større deler av arealet i barnehagen.
 • Leker og materiell som ikke kan rengjøres daglig legges bort, men barnehagene planlegger for ulike og varierte aktiviteter med litt mindre leker og materiell enn vanlig.

  

Utetid

 • Uteområdet blir delt i ulike soner, og smågrupper som ikke samarbeider skal bruke ulike soner til ulike tider.
 • Det skal legges til rette for økt bruk av utetid og turer i naturen.
 • Det skal planlegges ulike tidspunkter for utelek på barnehagens område for å begrense antall barn som er ute samtidig.
 • Voksne skal i enda større grad arrangere gruppeaktiviteter og lekegrupper ute. Espira har utviklet et eget hefte med bevegelsesleker og en aktivitetsbok som vil bli tatt i bruk for spennende uteaktiviteter.

  

Måltid

 • Barna spiser sammen med sin gruppe på sine faste plasser.
 • Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Ved felles spiserom bør gruppene  spise til forskjellige tider. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.
 • Barna serveres mat porsjonsvis i denne perioden.
 • Ingen barn er med for å smøre og lage mat. De ansatte i barnehagen gjør dette.
 • Fokuset nå er gode samtaler rundt matbordet snarere enn selvstendighetstrening.

  

Overgangssituasjoner

Overgangssituasjoner – for eksempel når barna kommer eller går hjem og tiden fra man går fra måltid til utetid, inklusive håndvask og garderobe – blir planlagt detaljert for å unngå for mye kø og venting.

 • Barnehagen kartlegger og planlegger ulike oppmøte- og hentetidspunkter.
 • Overgangssituasjoner i barnehagen er en viktig del av det pedagogiske innholdet. Her er det rom for samtaler, sang, rim/regler og fortellinger.
 • Dagens mange håndvasksituasjoner er lærerike stunder der man snakker sammen om hvorfor det er ekstra viktig å vaske hender nå og hvordan man best mulig fjerner alle bakterier og virus.
 • Det tilstrebes at foreldre ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensynet til barnets behov for trygghet veie tyngst.

  

Hygiene

Håndvask for barn skal som hovedregel skje med en voksen til stede. Både ansatte og barn skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Her benytter ofte barnehagene ulike sanger og rim/regler for å gjøre det hele lystbetont og lærerikt.

 

Eksempel på vaskesang:
(mel.: Fader Jakob)

Vaske hender, vaske hender,
såpe på, såpe på,
vaske alle fingre, vaske alle fingre,
tomler og, tomler og.

Vaske oppå, vaske oppå,
mellomrom, mellomrom,
hendene blir rene, hendene blir rene,
skyll og tørk, skyll og tørk.

Tags:

fag