Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid

Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften.

– Hos oss i Espira vil disse to hensynene hele tiden måtte balanseres godt. Pedagogiske mål innenfor områdene trygghet, omsorg, vennskap og fellesskap, men også kropp og hygiene, blir viktige fremover. Samtidig skal det også fremdeles være variert, inspirerende og gøy for barna i barnehagen, sier fag- og kvalitetsdirektør i Espira, Pia Paulsrud.

For å begrense smitte under den kontrollerte gjenåpningen av Espiras barnehager finnes det en rekke tiltak som skal settes i verk. Mange av disse tiltakene er beskrevet i detalj i veiledningen for barnehager som Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet.

De tre viktigste grunnpilarene for å bremse smittespredningen er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

– Helt overordnet betyr det at barnehagehverdagen vil bestå av mye utetid, oppdeling i mindre grupper, en enda mer tydelig dagsrytme og sterkere fokus på hygiene. Samtidig skal naturligvis barns behov for nærhet og omsorg med både voksne og hverandre ivaretas, understreker Paulsrud.

Mindre faste grupper

Ifølge smittevernveilederen for barnehagene er inndeling av barna i grupper (eller såkalte kohorter) et viktig tiltak for smittebegrensning i barnehagen. Disse gruppene tar vanligvis utgangspunkt i barnehagens gruppeinndeling (for eksempel avdeling) og bemanningsnormen. En småbarnsavdeling med 12 barn kan for eksempel deles inn i fire grupper (tre barn og en ansatt per gruppe). I en storbarnsavdeling kan det for eksempel være seks barn og en ansatt i en gruppe.

To grupper kan samarbeide om daglige gjøremål, og gruppene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg. Hensikten med inndelingen i slike grupper er å redusere antall personer som har tett kontakt i barnehagene. Espira er også opptatt av hvordan barna vil reagere på en ny hverdag, og ønsker å bruke spesielt mye tid på å få dette til å gå bra.

– Det blir en ny og annerledes hverdag for barna, og de kommer til å trenge ulike grader av tilvenning til dette. Det må vi møte med gode rutiner, forutsigbarhet, positive, varme voksne og faste grupper som gir det enkelte barn trygghet. Et tett samarbeid med foreldrene vil også være viktig for at vi sammen skal lykkes med denne dugnaden, sier Paulsrud.

Mindre kontakt, men like mye trøst og omsorg

Selv om smitteverntiltakene legger opp til å begrense kontakt mellom personer, forsikrer Paulsrud om at barn fremdeles skal få trøst, omsorg og fysisk kontakt.

– Innenfor de faste gruppene skal man kunne være tett og nær. Også på tvers av disse vil vi gi trøst og omsorg på alternative, men ikke nødvendigvis dårligere måter. Å bli strøket over ryggen og få noen anerkjennende ord kan være like trøstende som å sitte tett på et fang, sier fag- og kvalitetsdirektør i Espira, Pia Paulsrud.

 

Tags:

fag