Koronaviruset – hva gjør Espira?

Viruset som er i spredning berører oss alle og det vil forekomme noe usikkerhet fremover. I Espira følger vi nøye med på informasjon fra myndighetene. Per i dag er alle skoler og barnehager i landet berørt av stenging til og med 26.3.20.

Vi holder tett dialog med alle våre barnehager. Er du forelder vil du motta informasjon direkte fra styrer i din barnehage. Vi har også etablert en krisegruppe som jobber aktivt døgnet rundt og bistår styrere spesielt i denne perioden.

Her er litt informasjon til deg som forelder:

11. mars besluttet regjeringen at alle barnehager i Norge skal stenges fra og med 12.3.2020 kl 18.00 til og med 26.3.2020 som et av tiltakene for å begrense smitten av Koronaviruset. Vi i Espira slutter selvsagt opp om dette tiltaket.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men barnehagene må sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt styrer foretar en konkret vurdering av hvilke barn dette gjelder.

Dette har regjeringen besluttet:

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

 • Vi ber om at alle foreldre som har et yrke som kommer inn under ovennevnte kategorier og har behov for barnehageplass de neste to ukene melder fra til styrer om dette.
 • Vi ber om at foreldre/barn med forkjølelsessymptomer eller som er i karantene ikke kommer til barnehagen.


Følg med på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets nettsider, som oppdateres hele tiden.

Har du øvrige spørsmål til oss utenom egen barnehage, kan du chatte med oss og vi vil svare så godt vi kan.

Illustrasjonsfoto: Unsplash/Centers for Disease Control and Prevention (CDC)