Syv viktige grep for å hindre smitte i barnehagen

I den store fellesdugnaden i kampen mot koronaviruset tar vi flere grep for å hindre smitte i barnehagen. Her er syv av de viktigste.

  1. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. I smittevernveilederen kan du lese mer om symptomer og hvordan du skal forholde deg som foresatt, barn eller ansatt i barnehagen.
  2. Både ansatte og foresatte bør snakke med barna om smittevern. Se gjerne denne filmen fra Utdanningsdirektoratet sammen med barna.
  3. For å begrense avstand og antall nærkontakter mellom barnehagebarn vil barna bli delt inn i små faste grupper med en fast voksen (såkalte kohorter)
  4. Håndvask for barn skal som hovedregel skje med en voksen til stede. Både ansatte og barn skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder.
  5. Det er viktig å skape en felles forståelse mellom barnehagen og hjemmet for smittevernveilederen og tiltakene som iverksettes i barnehagen. For å få til dette er også hyppig og god dialog med foreldrene helt avgjørende. De ansatte i Espira skal sette seg inn i Her vil også foreldrene finne mye god informasjon.
  6. God planlegging av barnehagehverdagen er helt avgjørende for å gjennomføre tiltakene som er anbefalt i smittevernveilederen. Det betyr alt fra rutiner for renhold til organisering av måltidet eller leken for å redusere sjansen for smitte. Et slikt virkemiddel er mer utelek og mer voksenstyrte aktiviteter.
  7. Selv om barnehagehverdagen vil bli annerledes med redusert kontakthyppighet mellom barn og mellom barn og ansatte, skal barnas behov for omsorg og nærhet ivaretas. Innenfor den enkelte faste gruppen skal kontakten være både tett og nær. På tvers av gruppene vil vi også kunne trøste og vise omsorg, men på andre måter. Å bli strøket på ryggen kan oppleves som like trøstende som å få sitte tett på et fang.

Tags:

fag