En ansatt Covid-19 smittet i Espira Fjellsenden barnehage

Pressemelding 15.10.2020

En ansatt ved Espira Fjellsenden barnehage i Stavanger har fått påvist Covid-19. Espira fikk beskjed om dette av kommunelegen i Stavanger 14.10. kl 21.30. Som følge av dette har to avdelinger i dag blitt holdt stengt mens barnehagen har bistått stavanger Kommune i smittesporingsarbeidet.

Så langt er det besluttet av kommunen at 20 barn og 6 ansatte er i karantene i 10 dager. De som er satt i karantene har blitt kontaktet av Stavanger Kommune.

I tillegg er en avdeling stengt ut uka siden flere ansatte der venter på testresultat. Foreldrene på denne avdelingen vil bli holdt orientert av barnehagens ledelse.

Barnehagen har fulgt Utdanningsdirektoratets smitteveileder og Espiras interne smitterutiner. Dette har bidratt til at vi kunne bistå kommunen raskt i den pågående smittesporingen.
Kontaktperson:
Jens Schei Hansen
Tlf: 95 70 10 82
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør