Derfor følger Espira myndighetenes retningslinjer

Kunnskap om smitteverntiltak er helt avgjørende for en trygg barnehagehverdag når vi nå åpner våre mer enn 100 barnehager over hele landet. Espira vil i størst mulig grad tilpasse seg den gode og solide smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

I Espira Kunnskapsbarnehagen er vi opptatt av kunnskap for å gjøre de rette valgene. Per i dag er det våre myndigheter som har de mest gjennomtenkte rådene for hvordan barnehagene skal drives med lavest mulig risiko for smittespredning. Selv om mye ennå er usikkert, er mange av rådene som gis i veilederen kunnskapsbaserte.

For at det skal oppleves trygt for foreldre å sende sine barn tilbake i barnehagen, er det viktig at vi baserer dette på kunnskap. Alle våre 2700 ansatte setter seg grundig inn i myndighetenes veiledning og skal kunne svare på de spørsmålene foreldre måtte ha.

Kunnskap om smittevern er med på å gi trygghet. Det er ikke bare foresatte og ansatte som har behov for kunnskap om hvorfor nye rutiner innføres og endrer barnehagehverdagen. Det er også viktig at barna både kjenner til de nye rutinene, men ikke minst forstår hvorfor det er slik. Det er både foreldrenes og våre mange dyktige ansattes jobb å sørge for dette. En god start er å se denne lille filmen fra Utdanningsdirektoratet sammen med barna.

Når vi nå aktivt tar i bruk de mange foreslåtte tiltakene for best mulig smittevern i barnehagen, er det også en kjensgjerning at en veileder ikke gir svar på alle utfordringene som vil dukke opp. Det er derfor viktig at nasjonale helsemyndigheter har et konsekvent og tydelig budskap til barnehagene slik at vi unngår unødvendig usikkerhet rundt smitteverntiltak.

Barnehagehverdagen fremover vil bli ny og annerledes. Vi vet at mange er utrygge og har ulike meninger om hvor raskt eller sakte samfunnet vårt skal gjenåpnes. Vi i Espira tar alle bekymringene på alvor, men mener at vi må forholde oss til den beste kunnskapen vi har for å gjøre dette riktig. Derfor velger vi å følge Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratets smittevernveileder.

Samtidig skal vi ta hensyn til hvordan det enkelte barnet reagerer på nye rutiner. Rutiner vil aldri gå på bekostning av hvordan barna har det. Vi vil snakke med dem og gjøre endringer der vi ser at det er behov for det. Trøst og omsorg er det naturligvis plass til, til tross for oppfordringene om sosial distansering.

Espira lener seg på kunnskap. Kunnskap gir trygghet. For at vi sammen skal vinne kampen mot viruset, er det også viktig at alle er mer rause, fleksible og varme mot hverandre enn noensinne.

Selv om hverdagen i barnehagen vil bli annerledes, er det viktig å huske på at det fremdeles skal være gøy, inspirerende, lærerikt, sosialt og morsomt å være i barnehagen. Espiras pedagogiske mål står også helt fast.

Velkommen tilbake! Vi gleder oss og er sikker på at dette blir bra!