Barnehageansatte på hjemmekontor sier du?

En vanlig dag for barnehageansatte i Espira er tettpakket med lek, læring, omsorg, trøst og moro. Men, nå er hverdagen plutselig snudd helt på hodet.

Mange av Espiras barnehager er helt stengt, mens en del barnehager har noen få barn tilstede. De aller fleste barnehageansatte har derfor hjemmekontor i disse dager. Hvordan i alle dager kan en som jobber i barnehage jobbe fra et hjemmekontor tenker du kanskje? Vel, det finnes flere viktige oppgaver.

Et blikk inn på hjemmekontoret

Først og fremst, er de ansatte i beredskap slik at de skal kunne bistå i barnehagen dersom det er behov for dette.

For det andre er det mye som skal planlegges, vurderes, organiseres og reflekteres over i barnehagesammenheng. Akkurat slik som lærere i skolen har behov for. Dessuten er hjemmekontor en gylden anledning til kompetanseheving. De ansatte bruker blant annet tid på Espiras egne e-læringsmoduler og å bli bedre kjent med Espiras pedagogiske verktøy. Det er også viktig å planlegge og reflektere sammen med kollegaer. Derfor møtes ansatte jevnlig på den digitale plattformen Teams, som alle i Espira har tilgang til. Espiras-ansatte er virkelig med på det digitale kompetanseløftet vi gjør i dette landet nå.

Veldig mange ansatte bruker også tid på å planlegge og utvikle pedagogiske opplegg de kan gjennomføre når hverdagen er tilbake. Noen lager pedagogisk materiell og hekler, snekrer, eller forbereder matematisk materiell. Noen er ute i skogen og forbereder naturbingo, mens andre blir kjent med nye bøker og lager digitale fortellinger.

Espira-barnehagenes Facebook-sider viser frem noe av kreativiteten som blomstrer. Mange lager fantasifulle og spennende digitale samlingsstunder for barna som er hjemme. Noen formidler film og bilder fra egg som er i ferd med å klekke, mens andre tar barna med på digital tur i skogen. De inspirerer både oss og hverandre!

I Espira Årølia har de kyllingvakt og holder de andre oppdatert gjennom Facebook:

Kyllingvakta:
Dag 19 av 21 – Idag har vi gjort klart til klekking ved å bytte ut eggeholderne med en rist, som kyllingene kan gå/ligge på når de klekker. Vi prøvde også å gjennomlyse noen av eggene for å se etter bevegelse eller utvikling inni egget, men klarte ikke se noen klare livstegn. Nå er vi VELDIG spente på å se om det blir noen kyllinger i løpet av de neste dagene!

Espira Snurrefjellet tar med barna på en aldri så liten skogstur gjennom denne videosnutten:

Tur i nærområdet☀️

Dagens video🤳🏾Vi fortsetter med inspirasjonsvideoer fra Snurrefjellet. Idag er det Tone som er på tur i nærområdet🌱🌱💚❤️God tur 🕺🏼

Posted by Espira on Friday, March 20, 2020

Holder kontakten med hjemmene

Hjemmearbeidet innebærer også å holde kontakt med familier og barn. Dette gjøres på ulike måter, blant annet via brev, telefoner og videosamtaler. Både fordi det er hyggelig for ansatte og familier å holde kontakt, men også fordi barnehagen har en viktig rolle når det gjelder å oppdage og støtte familier som kanskje strever litt ekstra, nå som hverdagen er snudd på hodet. Noen barn kan ha behov for et barnehagetilbud fordi de har særlige omsorgsbehov, og da skal Espira legge til rette for det.

I Espira jobber altså nesten 3000 ansatte for at flest mulig barn og familier har gode dager også i denne perioden – selv om det nå skjer fra hjemmekontoret.

Toppbilde: Gjengen i Tomm Murstad Friluftsbarnehage gjennomfører videomøte.