7 spørsmål og svar om stengte barnehager

Foreldre sitter med mange spørsmål i disse koronatider. Hos Espira jobbes det omtrent uavbrutt med å gi svar. Her er syv av de vanligste spørsmålene våre barnehager får.

 1. Hvem har rett til å få et tilbud om plass i barnehagen i denne perioden?
  Det er først og fremst barn av foreldre med stillinger definert innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som kan be om å få opprettholdt barnehagetilbudet sitt – i tillegg til barn med særlige omsorgsbehov.
 2. Hva skjer med foreldrebetaling?
  Ingen foreldre skal betale for sin barnehageplass fra og med fredag 13. mars og i den perioden barnehagen er stengt. Ordningen gjelder også barn som har rett til å få et tilbud om plass i barnehage som følge av særlige omsorgsbehov eller foreldrenes samfunnskritiske jobber. Detaljene om hvordan refusjon av foreldrebetaling skal skje i praksis, er ikke klare. Barnehagen venter nå på avklaringer fra myndighetene om dette.
 3. Hvilken informasjon får foreldre som må holde barna sine hjemme i denne perioden?
  Fagavdelingen vår jobber med tips til enkle pedagogiske opplegg for barn som er hjemme som dere kan sende digitalt til foreldrene. Vi vil også lage standardisert informasjon hvis situasjonen utvikler seg. Vi bruker våre eksisterende kommunikasjonskanaler i denne dialogen med foreldrene.
 4. Hvordan beskytter dere barna som har rett til å få et tilbud om plass mot smitte?
  Vi følger smitteverntiltakene foreslått av kommunelegen. Det innebærer blant annet grundig rengjøring av alle fellesområder. I tillegg vil ikke barna være samlet i større grupper enn fem. Vi har også stengt uteområdene våre og sender hjem barn og bemanning som viser typiske forkjølelsessymptomer.
 5. Vil Espira tilby plass utover normal åpningstid?
  Vi vil tilby plasser utenom normal åpningstid basert på hva de som har rett til et tilbud om plass melder inn av behov. Dette gjelder barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver og barn med spesielle omsorgsbehov. Vi har ikke plikt til å tilby utvidet åpningstid, men vil strekke oss langt for å få på plass et tilbud der det er behov.
 6. Hvem har rett til å få et tilbud om plass utover normal åpningstid?
  Det er først og fremst barn av foreldre med stillinger definert innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som kan be om å få opprettholdt barnehagetilbudet sitt – i tillegg til barn med særlige omsorgsbehov.
 7. Kan det bli aktuelt å slå sammen barnehager i regionene og ha bare én eller to barnehager åpne i denne tiden?
  Vi har diskutert det, og det vurderes løpende. Inntil videre ønsker vi at barna så sant det er mulig får gå i den barnehagen de er vante til å gå i til daglig. Situasjonen er såpass ekstraordinær for mange barn akkurat nå at vi tror det vil være en ekstra psykisk belastning hvis de i tillegg må være i et ukjent miljø. Men her kan situasjonen endre seg slik at vi etter hvert ikke har noe annet valg enn å samle barnehageplassene.

Tags:

koronaspørsmåltips