Derfor feirer Espira-barnehagene verdens vitenskapsdag hvert år

Espira-barn over hele landet er med når FNs vitenskapsdag markeres 10. november. Dette er en del av barnehagenes satsing på å gi barna en positiv inngang til den realfaglige verden.

Fordelen av å starte tidlig vises senere

– Vi vet at barn allerede i barnehagealder viser naturlig interesse for realfaglige emner. Vi vet også at barn som tidlig begynner å forstå begreper rundt tall og mengder, får et godt grunnlag for videre læring , sier fag- og utviklingssjef i Espira, Mari Fagerheim.

UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, står bak den årlige markeringen av verdens vitenskapsdag, som er ment å være en dag som kan brukes til å vise alle hvorfor vitenskap er relevant i alle menneskers hverdag – også barnas. UNESCO har lenge satt søkelys på hvor viktig læring i førskolealder er for en bærekraftig utvikling.

Mindre enn halvparten liker matte

Viktigheten av dette arbeidet kan ses i lys av en ny rapport som viser at matematikk er det faget elever i ungdoms- og videregående skole liker minst – etter norsk.

Mer enn 1000 niendeklassinger deltok i en spørreundersøkelse gjort i forbindelse med evalueringen av nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen. Bare 38 prosent svarte at de liker matematikk godt eller svært godt. Samtidig sa 52 prosent seg enige i utsagnet om at matematikk er vanskelig.

Det naturligste stedet å starte

– Disse tallene viser at det absolutt er behov for å gjøre noe, og det naturligste og beste stedet å starte er i barnehagen, sier Fagerheim.

Rapporten er utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Den er en del av NIFUs evaluering av Tett på realfag, norske myndigheters strategi for perioden 2015–2019, som skal bidra til at barns og unges kompetanse forbedres i naturfag og matematikk.

Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for både barn, elever og ansatte i barnehage og grunnopplæring.

Naturlig opptatt av tall

– Vi vet at matematikkglede kan og bør vekkes allerede i barnehagen. I Espira gjør vi dette ved å inkludere matematikk i mange ulike situasjoner og aktiviteter, forklarer Fagerheim.

Hjernen utvikler seg i et enormt tempo i tiden frem til et barn fyller seks år. Barnehagebarna er naturlig opptatt av mengder, størrelser, tall og telling. Det betyr at realfaglige emner er noe som kan introduseres helt naturlig og på en lystbetont måte.

– Hvis barn går ut av barnehagen med positive holdninger til matte, lærelyst og tro på egne evner, gir vi dem et godt utgangspunkt for videre læring i skolesystemet, sier Fagerheim.

 

Tags:

Realfag