Språk bringer barn nærmere hverandre

Språk er gøy både for barn og voksne i en barnehage. Men språklige ferdigheter er også viktig for at barn skal mestre lek og læring. Kristina Svendsen jobber som pedagogisk medarbeider i Espira Oreid utenfor Halden, og hun synes det er interessant å se hvordan språk forsterker samspillet mellom barna i leken.

Det å kunne kommunisere er grunnleggende for alle mennesker. Dette gjelder naturlig nok også barn i barnehagen.Gode språklige ferdigheter er viktig for barns livsmestring, sosialt samspill, følelser og for å forstå informasjon og gjøre seg selv forstått. Språk er også viktig med tanke på kultur og identitet. Kristina i Espira Oreid er opptatt av at vi kommuniserer like mye med kroppen som vi gjør med ord.

–Vi jobber jo med språk for at barna skal lære seg å kommunisere på en god måte. Da er både kroppsspråket og det verbale språket viktig. Barna lærer også mye av hverandre gjennom språket, sier hun.

Varierte språkaktiviteter

I Espira er en av de viktigste oppgavene å skape gode og varierte språkmiljøer for barna. Det innebærer blant annet at de ansatte sørger for at alle barn blir invitert inn i samtaler. I tillegg bruker barnehagene bøker aktivt, og barna introduseres for ulike språkleker, rim og regler.

–Vi bruker mye tid på eventyr og sanger og prater med barna om alt mulig. Barna synes språk er gøy, og favoritten er nok kanskje eventyr, og helst med troll. Jeg liker også å jobbe med eventyr, og det er særlig motiverende når jeg opplever at jeg klarer å formidle på måter som gjør barna engasjerte og inspirerte, sier Kristina.

Tidlig språkstimulering er viktig

I alle Espiras barnehager jobbes det på ulike måter med språkstimulering. Barn som strever med språket kan også streve på andre områder, og det er viktig at barnehagen setter inn gode tiltak tidlig.

–Det er stor forskjell på barna, og det er viktig å finne balansen som gjør at barna lærer på en god måte. Det er en fordel om vi klarer å kommunisere med dem på en måte som skaper engasjement, forklarer hun.

Trygge barn utvikler seg best

I Espira er det viktig at barnehagene er bevisste på eget språkarbeid og videreutvikler dette kontinuerlig. Derfor har man også en systematisk vurdering av det som kalles språkmiljøer. Et godt språkmiljø er avhengig av at barna kjenner seg trygge i barnehagen. Kristina mener derfor at det er viktig å være en trygg voksen for at barna skal kunne utvikle seg positivt.

–For meg er en god dag på jobben en dag hvor jeg merker at barna har glede av meg og jeg oppleves som en god rollemodell. Derfor håper jeg at barna sier at jeg er den de alltid får sitte på fanget til og som alltid gir trøst når de trenger det, smiler Kristina til slutt.

Tags:

barnehagelæringSpråk