Lærelyst og undring gjennom realfag

Hverdagen i barnehagen skal bidra til at barna får økt lærelyst samt stimulere og utvikle deres naturlige undring. Pedagogisk leder Daniel mener Espiras satsing på realfag er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Realfag er et av Espiras satsingsområder. Realfag omfatter matematikk, naturvitenskap og teknologi, eller«antall, rom og form» og «natur, miljø og teknologi» som det heter i rammeplanen. Realfag er langt mer enn bare å telle og måle. Det handler like mye om å levende gjøre dette området gjennom eksperimenter, utforskning og oppdagelser som å stimulere barnas naturlige undring. Daniel Gundersen Olsen jobber som pedagogisk leder i Espira Oreid i Halden, og er opptatt av at barnehagens arbeid med realfag danner et viktig grunnlag for livet etter barnehagen.

–Det er viktig å gi barna god kjennskap til realfag. Det gjør at de er bedre rustet når de begynner på skolen. Realfag er et stort område, og vi er innom veldig mye gjennom barnas tid i barnehagen, forteller Daniel.

Barn liker også matematikk

Barn har en naturlig interesse for realfag, og synes realfag er gøy. Alle Espira-barnehager jobber med realfag på varierte og spennende måter. Realfag gir barna mulighet til å forstå seg selv, samfunnet og miljøet rundt dem.

–Realfag er jo veldig mye forskjellig. Det kan være alt fra å ha på seg forskerfrakk og vernebriller til å leke med tall. Vi har sterkt fokus på det fysiske miljøet, vi har tall på veggene og konkreter som barna teller. Barna er veldig glade i å jobbe med tall, sier Daniel.

Samarbeid med Forskerfabrikken

Espira har et samarbeid med Forskerfabrikken, og barnehagen på Oreid er en av barnehagene som nyter godt av dette samarbeidet. Det innebærer at de ansatte får kompetanseheving fra Forskerfabrikken, og har mye spennende utstyr fra Forskerfabrikken i barnehagen.

–Vi har et veldig godt samarbeid med Forskerfabrikken, og vi har et stort forskerskap med utstyr. Det gjør at vi kan jobbe med veldig mange gode eksperimenter sammen med barna. Barna synes det er veldig morsomt å lage vulkaner og kjemiske ting.En favoritt er å blande hydrogenperoksid med Zalo og bakepulver for å lage elefanttannkrem, avslører Daniel.

Stimulerer lærelyst

Barnehagen er første del av utdanningsløpet, og er viktig for å legge grunnlaget for barnas livsmestring og deltakelse i fremtidig arbeid og fellesskap. En tidlig og god introduksjon til realfag kan ha betydning for generell kognitiv utvikling og læring. Men det viktigste er å skape lærelyst, tro på seg selv og å ha det gøy. Innholdet i arbeidet avhenger av barnas interesser og hvilke prosjekter og temaer barnehagen jobber med.

–Barna reagerer ulikt på det å jobbe med realfag. Man kan ha en plan i sitt eget hode og tro at det skal fenge barna, men det går ikke alltid slik. På mange måter er det kanskje det morsomste når du kan se hva barna er opptatt av og bygge videre på det i stedet, sier Daniel.

 

Å forske er å finne svar på ting man ikke vet

I Espira er det viktig at barna får et positivt møte med realfaglige aktiviteter og aktiviteter som øker nysgjerrigheten og undringen. Daniel mener han selv har stor glede av realfagsatsingen.

–Noe av det morsomste er å forske på ting jeg ikke selv vet svaret på, også finne svaret sammen med barna, avslutter han.

Tags:

barnehagelærelystmatematikknaturfagRealfag