Aktive voksne gir aktive barn

Bevegelse er viktig for alle Espira-barnehager, og det jobbes for å skape gode bevegelsesmiljøer og allsidige aktiviteter både ute, inne og på tur. Charlotte Salthaug i Espira Oreid i Halden er spesielt opptatt av aktivitetene de kan ha med barna ute i naturen.

Espira Oreid utenfor Halden har naturen som nærmeste nabo. For barna der er det derfor ikke uvanlig med turer i skogen. Det gjør at barna får oppleve og lære om naturen samtidig som de får utfolde seg i variert lek og fysisk aktivitet. Charlotte jobber som pedagog, og mener det er få ting som slår det å kunne være ute i naturen med barna.

–Når vi er mye ute, får barna utfordre kroppen, enten det er ute i naturen eller i klatrestativet. Bare det å herje og hoppe rundt sammen med dem er viktig for at de skal fortsette å utfordre og utvikle seg, sier hun.

Barnehagen må tilrettelegge for bevegelse

Et godt miljø for bevegelse kjennetegnes av at det er gode muligheter for å leke og bevege seg på varierte måter. Barn trenger omgivelser som stimulerer ulike bevegelser, enten det er å løpe, krype, klatre eller balansere. Det er derfor avgjørende at barnehagen prioriterer dette og tilrettelegger på en god måte.

–Det viktigste er hvordan vi er sammen med dem i hverdagen. At vi ikke er stillesittende voksne som bare vil ha bordaktiviteter. Da får du ikke utfordret barna. Barna er veldig glade i høyt tempo, litt herjing og gjerne litt klatring. Derfor er det mange som er glade i å være ute i naturen. Det er mye mestringsfølelse i å bestige et nytt lite fjell eller klatre opp i et tre, mener Charlotte.

Inne bra, men ute best

Barns aktivitetsnivå har stor betydning for både fysisk og psykisk helse. Samtidig er barn forskjellige, og det er viktig at barnehagen observerer barna og forstår hvert enkelt barns behov og motivasjon. Noen barn er naturlig aktive, mens andre trenger mer inspirasjon og støtte for å komme med i lek og være aktive. Barnas alder og interesser spiller selvsagt også en rolle med tanke på hva slags aktiviteter som passer.

–Bevegelse er viktig for alle, men særlig for barnehagebarn. De er jo i en alder hvor de skal bli kjent med kroppen sin og finne ut hva den klarer. Selv om vi er mye i aktivitet inne, synes jeg det er det beste med å være ute i naturen. Selv de minste barna er veldig flinke til å gå på tur. Det å være ute og utfolde seg på akkurat den måten de vil, er noe av det beste de vet, sier Charlotte.

Fantasi og undring

Hun legger ikke skjul på at hun er opptatt av naturen og at barna skal få et positivt forhold til den. Hun vil gjerne at de utvikler en interesse for natur som de tar med seg videre i livet. Samtidig er fantasi og undring minst like viktig for henne.

–Ofte sier barna at jeg er en rar voksen. Men det er nok fordi jeg forsøker å stimulere barna til å bruke fantasien og til å undre seg mest mulig. For meg er det viktige egenskaper, avslutter Charlotte.

Tags:

aktive barnaktivitetbarnehagebevegelseespira