Verdens vitenskapsdag  

Den 10. november hvert år feires FNs «World Science day», oversatt til Verdens vitenskapsdag på norsk. På denne dagen skjer det arrangementer knyttet til forskning og vitenskap over hele verden.

FN har kalt dagen: World Science day for peace and development, fordi FN ser forskning og vitenskap tett knyttet opp mot fredsarbeid og utvikling. Som Nelson Mandela sa: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 

I Espira satser vi på realfag, og hvert år markerer vi Verdens vitenskapsdag. I år har Espira et felles tema for Verdens vitenskapsdag i alle Espira-barnehager, nemlig «Bærekraft».

Men hvorfor bærekraft i barnehagen – det er da altfor avansert, eller?

Rammeplanen for barnehagen, som er forskrift til loven, skriver om bærekraftig utvikling.

Der står det at:

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Barnehagen skal altså bidra til at barna får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Et slikt arbeid kan være alt fra at barna erfarer at vi forlater turområdet slik vi møtte det, altså at vi ikke etterlater søppel i naturen, til at vi resirkulerer søppel i barnehagen. Det kan også handle om at vi komposterer matrester og at vi gjør eksperimenter som viser hva forurensning er. Gjennom å møte bærekraftige holdninger og handlinger i barnehagen, kan vi håpe at barna får bærekraftige vaner allerede tidlig i livet.

Så, bærekraftig utvikling er absolutt et viktig tema å jobbe med, allerede i barnehagetiden. Og når vi gjør det på barnehagevis kan det både være spennende, lærerikt og gøy! Sammen kan vi gjøre mye for fremtiden!

Ønsker du tips til realfaglige aktiviteter? Følg Espira-parken på YouTube her.