Vannforsøk på verdens vitenskapsdag 

I Espirabarnehagene har vi realfag som ett av våre satsingsområderPå Verdens Vitenskapsdag den 10.november skal vi forske og eksperimentere med vann. 

 

I alle Espiras barnehager vil det foregå forsøk, eksperimenter og realfaglige aktiviteter knyttet til temaet «Vann» denne dagen.  

For barn er vann en naturlig del av livet. Vann omgir oss helt fra før vi blir født. Og alle som kjenner barn vet at vann er noe av det mest fascinerende barn møter i hverdagen. Barn blir aldri ferdige med å utforske vannets egenskaper. Hva skjer når vi heller så det renner over? Eller når vi hopper i en vannpytt? Hva skjer når vi koker vannet? Eller fryser det ned? Hva er vanndamp? Hvor kommer regnet fra? Og hva skjer når vi blander vann med andre ingredienser?  

Barnehagen skal støtte barn i å bli kjent med og forstå verden omkring dem. Å bli kjent med vannets egenskaper og hvordan det påvirker oss legger grunnlag for videre utforskertrang og holdninger for en bærekraftig fremtid.  

Klimaendringene truer livet i havene våre og havnivået øker i takt med at isen smelter i Antarktis. Vannmangel er et økende problem i verden. Ca. halvparten av jordas befolkning bor i områder som rammes av vannmangel. Det medfører nød og konflikt. Realfag bidrar til en mer bærekraftig fremtid, og Espira ønsker å legge et godt grunnlag for at barn tidlig blir nysgjerrig på realfagene. 

World Science day – Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling, ble opprettet av FN/UNESCO i 2001 for å synliggjøre hvordan forskning kan bidra til fred og utvikling.  Verdens Vitenskapsdag markeres 10. november hvert årÅrets tema for verdens vitenskapsdag i Espira er “Vann”.

Her fra Espira Årølia:

Espira Årølia

Tags:

fred og utviklingvannvannforsøkverdens vitenskapsdagvitenskapworld science day