Ønsker du å støtte barna i Zimbabwe?

Alle barnehager og skoler i Zimbabwe er stengt som følge av koronapandemien. Også barnehagen som Espira driver sammen med SOS-barnebyer i Maizelands. All økonomisk støtte vil utgjøre en stor forskjell i barnas liv. 

Zimbabwe er, i tillegg til koronapandemien, preget av økonomisk kollaps og tørke. Maizelands er et av de mest utsatte områdene og mange lever livet fra hånd til munn. 

Espiras barnehager samler vanligvis inn midler til prosjektet i forbindelse med arrangementer på FN-dagen. I år setter korona en stopper for dette. I dag, på selve FN-dagen, retter vi derfor en åpen henvendelse til deg om å være med på å støtte de mest sårbare i en svært vanskelig situasjon.

– I år er det kanskje viktigere enn noen gang å markere FN-dagen. Korona-pandemien har ført til store tilbakeslag for millioner av mennesker, som før klarte seg selv. Barna rammes hardest, og verst er det for de barna som må overleve uten god nok omsorg. SOS-barnebyers arbeid for disse barna og familiene deres, er viktig både for hvert enkelt menneske og for at verdenssamfunnet skal nå de målene vi har satt for bærekraftig utvikling for alle. Vi er svært glade for at barnehagebarn over hele landet markerer FN-dagen og bidrar til at barn får muligheten til å vokse opp med den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer. 


SOS-barnebyer driver nå ren nødhjelp for barna og deres familier i 
Maizelands. Utdeling av mat, nødvendig hygiene- og skolemateriell er blant tiltakene som gjennomføres. Det er ingen god situasjon for barna, men de blir heldigvis fulgt opp i denne vanskelige tiden.   

 Vi må derfor tenke annerledes, og barnehagene våre driver ulike former for digital innsamling.  Les mer om Espiras samarbeid med SOS-barnebyer her.

Vil du være med på å gjøre en forskjell for 140 barn og sårbare familier i Maizelands? 


Vipps ønsket beløp til: 540896


All støtte går direkte til Espiras prosjekt i Zimbabwe, og vi er takknemlige for alle bidrag!    

Om prosjektet

Espira er en av SOS-barnebyers Hovedsamarbeidspartnere. Sammen har vi drevet en barnehage for 140 barn i Zimbabwe siden 2016. Finansieringen av barnehagen skjer ved ulike typer innsamlinger ute i Espiras 105 barnehager. 

Om FN-dagen

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945. FN-pakten er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De forente nasjoner (FN), og er på sett og vis FNs grunnlov. Den inneholder regler og prosedyrer for Generalforsamlingen.

Tags:

24. oktoberFN dagensamfunnsansvarSOS-barnebyerzimbabwe