Språk er viktig for barnas læring

Et vikariat i barnehage og en barnehagestyrer motiverte Oddny til å ta utdannelse som barnehagelærer. Etter mange år som barnehagelærer er hun opptatt av språkets rolle i barnas læring, og i kommunikasjonen med barna.

I alle Espira-barnehager jobbes det aktivt med språkstimulering. Å kommunisere godt er grunnleggende, og viktig også for barn i barnehagealder. Det er viktig i sosialt samspill med andre, for vennskap og for å forstå informasjon. Det er rett og slett viktig for et barns livsmestring. Her spiller de ansatte i barnehagen en viktig rolle, mener Oddny i Espira Karmsund på Haugalandet.

─ All læring må skje på barnas premisser, og vi forsøker å gjøre det mest mulig lekbasert og ikke skolebasert for tidlig. Derfor bruker vi språket i lek, fortellinger og eventyr, og vi benevner mye gjennom hele dagen, sier hun.

Rim og regler
Språk, realfag og bevegelse er tre viktige satsingsområder i Espira. Over halvparten av barnehagene er med i en statlig satsing som heter Språkløyper, hvor de får kompetanseheving og jobber kontinuerlig med språkarbeidet sitt. I det pedagogiske arbeidet bygger Espiras ansatte på det barna er naturlig opptatte av og interessert i. Det gjør at barna lærer mye hver eneste dag.

─ Barn synes språk er gøy om vi jobber riktig med det. De liker rim og regler og de liker å bruke fantasien. Men det er viktig at vi voksne tilrettelegger riktig, slik at barna lærer på en god måte, sier Oddny.

Utfordringer motiverer
Espira er opptatt av at alle barn skal møte voksne som viser omsorg, støtter, inspirerer og engasjerer. Det fokuseres sterkt på kompetanse og faglig utvikling av de ansatte. Oddny opplever at noe av det som motiverer mest i arbeidshverdagen, er når hun møter faglige utfordringer.

─ Det er ekstra motiverende når du opplever at du har funnet gode måter å løse utfordringer på. Alle barn er forskjellige, og når du merker at du har gitt barna det de trenger den dagen, vet du at det har vært en god dag, forklarer Oddny.

Lite selvhøytidelighet
Rollen som barnehagelærer gir mange faglige utfordringer, men aller mest gleder og fine situasjoner med barna, mener Oddny. Hun tror at barna kanskje synes hun er litt streng innimellom, men først og fremst setter de pris på at hun ikke tar seg selv så høytidelig.

─ Jeg byr litt på meg selv og hopper og spreller rundt med barna, og så synger jeg mye og lager tullesanger. Da blir dagen litt ekstra morsom både for meg og barna, avslutter Oddny.

Tags:

KunnskapSpråk