Rødt nivå i barnehage

Hva betyr det at barnehager er på rødt nivå?

Dette nivået betyr først og fremst strengere smitteverntiltak i barnehagene. For å begrense kontakt mellom personer må det være faste og små grupper av barn og voksne i barnehagene, og samarbeid mellom grupper må begrenses. Derfor vil det i mange barnehager være nødvendig med redusert åpningstid også fremover. Men dette vil være ulikt fra barnehage til barnehage – avhengig av slikt som antall barn, bemanningssituasjon, størrelse på lokaler osv.
Levering og henting av barna må også organiseres strengere for å sikre best mulig smittevern. Les mer i smitteveilederen for barnehager

Hvem har krav på et fullverdig tilbud?

Det skal være et tilnærmet fullverdig tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske yrker og barn med ekstra omsorgsbehov. Her har vi laget et eget søknadsskjema som foreldre med samfunnskritiske roller kan benytte.
Vi vil likevel oppfordre foreldre som har slike roller til kun å benytte seg av et slikt tilbud når det er et reelt behov – først og fremst knyttet til deres respektive arbeidstider.

Hvilke åpningstider tilbyr dere nå når barnehagen er på rødt nivå?

Vi vil forsøke å ha et så normalt tilbud som mulig. Men for å opprettholde kravene til smittevern på rødt nivå, vil det i mange barnehager være nødvendig med redusert åpningstid fremover. Dette vil være ulikt fra barnehage til barnehage, avhengig av slikt som antall barn, bemanningssituasjon og størrelse på lokaler. Informasjon til foreldre gis gjennom Spireportalen.

Hvorfor vil det være mulig å ha større kohorter denne gangen enn sist dere var på rødt nivå?

Størrelse på kohorter vil avhenge av driftssituasjonen i den enkelte barnehage. Det viktige er at kohortenes størrelse ikke vil være større enn at vi kan ivareta smittevernet på en god måte.

Hvordan vil dere løse dette i en årstid hvor det kanskje ikke er mulig å være like mye ute som sist dere var på rødt nivå?

Dette vil avhenge av størrelsen på barnehagene. Det er klart at det kan by på utfordringer for barnehager med små lokaler, og hvis vi ikke finner alternativer, kan det dessverre bli aktuelt å begrense åpningstidene. Barnehagens ledelse vil holde dere løpende oppdatert på hva som kommer til å skje.

Vil det være aktuelt å stenge barnehager når man er på rødt nivå?

Beslutning om å stenge barnehager må tas av kommunens smittevernmyndigheter. Så lenge disse ikke har pålagt oss stenging, vil vi gjøre vårt ytterste for å holde åpent – selv om det i enkelte barnehager betyr et begrenset tilbud.

Vil dere ha et «hjemmetilbud» (eksempelvis digitale samlinger) for de som får et begrenset tilbud?

Espiras sentrale pedagogteam er allerede i sving med å se på mulige verktøy og løsninger hvis det skulle vise seg å bli aktuelt. Men vårt hovedfokus nå er å kunne tilby et best mulig tilbud når det gjelder åpningstider og aktiviteter i barnehagene.

Hva skjer med foreldrebetalingen?

Foresatte skal i utgangspunktet betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes eller de velger å ikke sende barnet til barnehage. Dersom kommunen stenger barnehagen av smittevernhensyn, vil foreldrebetaling for de dagene barnehagen er stengt bli refundert.

Les mer på vår ressursside

Tags:

koronatips