Spirende leseglede

Alle vet at det er bra å lese for barn, men hvorfor er det slik? Og hvordan leser vi best mulig med de yngste barna?

Å lese sammen er å møte en ny verden sammen. Ofte innebærer også lesestunden en nær stund og et varmt fang. I tillegg til kosen det fører med seg finnes det bred forskning som viser sammenheng mellom boklesing og språklige ferdigheter. Barn som blir lest med møter nye ord, nye måter å sette ord sammen på og kanskje også spennende samtaler om det barnet er og blir opptatt av. Alt dette er god språkstimulering. Og gode språklige ferdigheter er viktig for barnets utvikling på alle områder.

Når vi skal lese med de yngste barna er det viktig å finne bøker med gode tegninger eller fotografier. Mye av leseopplevelsen handler om å se og peke på bildene sammen, sette ord på det dere ser og veldig gjerne knytte dette til barnets livsverden. Ser dere tegning av en hund er det fint å snakke litt sammen om hunder. Kjenner barnet noen hunder? Har dere sett en hund på tur? Hva slags lyder lager hunder? Inviter barnet med i samtalen. Selv om barnet ditt ikke har så mange aktive ord enda kan det bli en fin dialog. Spill på det barnet ditt er interessert i, lyder barnet lager og utvid det derfra.

Når barnet har flere aktive ord kan dere utvide boklesingen til å handle mer og mer om innholdet i boken. Les gjerne samme bok mange ganger slik at barnet blir godt kjent med innholdet. Stopp opp underveis, enten når barnet peker eller viser interesse på andre måter, eller når du finner noe du vil snakke med barnet ditt om. Still spørsmål, men vær forsiktig med å la boklesingen bli en situasjon der du sjekker ut hva barnet ditt kan og vet. Det kan fort gjøre boklesingen mindre spennende. Det er dialogen og det gode samspillet som er målet. Etterhvert er det fint å begynne å stille åpne spørsmål underveis i lesingen. Åpne spørsmål inviterer barnet inn i samtale. «Hvorfor ser han lei seg ut»? «Hva tror du kommer til å skje nå»? Samtalene som oppstår når du stiller åpne spørsmål er veldig viktige for barnets språkutvikling og senere skriftspråkutvikling. Samtidig viser du barnet at du er interessert i det han/hun tenker og føler. Det er en viktig anerkjennelse.

God bok!

Vi har laget en liten bok som heter «Spire går i barnehagen». Alle nye Espira-barn vil få denne fra høsten 2020. Se også filmen her!