Slik sørger vi for at barna får en fin tilvenning

Overgangen fra hjemmeliv til barnehagehverdag kan oppleves som krevende for både barn og foreldre. Slik behøver det ikke være.

Å starte i barnehage skal være en positiv og hyggelig opplevelse for hele familien. Alle Espira-barnehager legger derfor mye arbeid inn i tilvenningstiden slik at ditt barn skal oppleve det som trygt og godt å starte i barnehagen.

Espiras tilvenningsstandard

– Vi kaller våre minste for Småspirene, og vi har vår egen Småspire-standard som alle barnehagene våre følger, forklarer fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud.

Dette starter med et velkomstbrev som sendes til foreldrene i god tid før barnehageoppstart, der alle barn får tilbud om å besøke barnehagen før de skal begynne.

 – For nye barn er alt nytt, både uteområdene, selve barnehagen, de som jobber der og de andre barna. Da er det viktig å få god tid til å bli kjent med alt dette nye. De første dagene etter oppstart vil en egen kontaktperson ta imot barnet og foreldrene, forklarer Paulsrud.

Slik sørger Espira for en god start

  • Foreldre og barn får besøke og snakke med ansatte i barnehagen før oppstart
  • Foreldrene får egen kontaktperson i barnehagen
  • Rutinene tilpasses hvert enkelt barn
  • Tilvenningsdager holdes korte
  • Tilvenningstiden varer til barnet føler seg trygt

 

Viktig å bli kjent med foreldre og barn

Kontaktpersonen vil kunne fortelle foreldrene om hva de kan forvente seg fra barnehagehverdagen og svare på spørsmål de måtte ha.

– Det er også veldig nyttig og svært viktig for våre ansatte å bli godt kjent med det nye barnet, og da er selvfølgelig det aller beste å ha god tid til å snakke med foreldrene, understreker Paulsrud.

Foreldrene skal være sammen med barnet i barnehagen i minst tre til fem dager, og i starten er det de som tar seg av daglige rutiner som bleieskift, mat og påkledning. De som jobber i barnehagen tar gradvis over disse oppgavene.

Under koronatiden vil tilvenningsstandarden være litt annerledes, og det kan du lese mer om her.

 Vi sørger for tett dialog med foreldrene

Siden det er mange nye inntrykk og opplevelser for små barn de første ukene, anbefales det at de ikke går fulle dager til å begynne med. En tilvenningsdag kan vare en time eller litt mer – det viktigste er at den slutter mens leken er god.

– Når du avslutter dagen mens barnet har det godt og er i godt humør, er sjansen større for at det oppleves som positivt å komme tilbake i barnehagen neste dag, forklarer Paulsrud.

Les også: Slik søker du barnehageplass

Under hele den første tiden sørger barnehagene for å være i tett dialog med foreldrene. Det er også veldig nyttig for de ansatte å få tilbakemeldinger fra foreldre om hvordan de opplever tilvenningsprosessen. Denne dialogen er med på å avgjøre hvor lenge tilvenningen skal vare.

Tilvenningen varer til barnet føler trygghet

For de aller fleste vil tilvenningsperioden være ferdig etter to til åtte uker, og foreldrene vil deretter bli invitert til en oppfølgingssamtale for å snakke om hva som fungerer og hva som eventuelt kan endres.

– Det er viktig å huske at tilvenningsperioden ikke slutter den første dagen barnet er alene i barnehagen uten foreldrene. Den slutter når barnet føler seg trygt og faller til ro også når foreldrene ikke er til stede, sier Paulsrud.

Finn din nærmeste Espira-barnehage her!