Slik forbereder du barnet ditt til skolestart  

Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten? Da er det en av rundt 60 000 barn i Norge som slutter i barnehagen og begynner på skolen i år. Noen gleder seg, noen gruer seg, mens andre ikke ser ut til å tenke så mye på det. Hva kjenner ditt barn på? Kanskje er det du som tenker mest på den kommende tiden og lurer på hvordan du best kan forberede barnet ditt for skolestart?  

Noen råd om hvordan du kan forberede til skolestart

 1. Hjelp barnet ditt til en god avslutning på barnehagetiden og snakk med barnehagen om overgangen 

  Barnehager har oftest en markering for de eldste barna på slutten av barnehageåret. Det er med på å avslutte barnehagetiden på en god måte for barnet. Du skal også få tilbud om en foreldresamtale med barnehagen der dere snakker om hvordan barnet ditt kan få en trygg og god overgang. Slik forbereder du skolestart allerede mens barnet går i barnehagen.

 2. Din støtte og ditt engasjement teller! 

  Det er viktig at du snakker med barnet ditt om det som skal skje på positive måter. Vis at du er trygg på at det kommer til å gå bra. Hva tror dere kommer til å være annerledes på skolen? Hvordan tror dere dagene vil se ut? Hva er et friminutt? Vær åpen for at skolehverdagen til barnet ditt kanskje er annerledes enn din egen erfaring.

 3. Bli kjent med skolevei og skoleområdet

  Ofte har barnet vært på besøk på skolen med barnehagen, men det kan være lurt å leke litt i skolegården i løpet av sommeren, slik at barnet ditt blir kjent med skoleområdet. Bruk også tid på å bli kjent med skoleveien. Selv om barnet ditt ikke går alene den første tiden er det trygt å kunne veien.

 4. Husk at SFO også er en viktig del av den nye hverdagen

  For de fleste barn er SFO (skolefritidsordningen) det første møte med skoletiden. Skal barnet ditt gå på SFO er det viktig at dere også snakker om det på en positiv måte. Det er lurt å planlegge for at barnet ditt kanskje trenger litt tilvenningstid de første dagene. De fleste skoler har informasjon om skolefritidstilbudet på sine nettsider. 

 5. Barnet ditt har med seg kunnskap og erfaringer fra barnehagen som det kan bygge på. 

  Alle de erfaringene barnet ditt har med seg fra barnehagen er med på å gi et godt grunnlag for videre skolegang. I barnehagen har barnet ditt lekt, lært og knyttet vennskapsrelasjoner. Det siste året har barnet ditt antagelig også vært med i en førskolegruppe der de har hatt spesiell oppmerksomhet på overgangen. Barnet ditt starter altså på skolen med sekken full av gode erfaringer det kan bygge videre på i skolen.  


Slik kan du støtte barnet ditt til å bli klar for skolen
  

Hva betyr det egentlig å være skoleklar? Er det nødvendig å kunne bokstavene, eller kanskje telle til 100? Hva med å kunne holde blyanten skikkelig eller knytte skolissene selv? Hva trenger barnet ditt å kunne?   

For å ta det siste først. Det er en grunn til at veldig mange barnesko selges med borrelås helt opp i store størrelser. Er barnet interessert i skolisseknyting, så vær så god! Men, er det bare plunder kan skolissene gjerne vente noen år.  

I første klasse skal barna bli nysgjerrige på alt det spennende som venter dem innenfor skriftspråk og matematikk. Har barnet ditt et uhensiktsmessig grep på blyanten når han tegner eller lekeskriver kan du gjerne vise hvordan det kan være enda bedre å holde. Er dette bare ulystbetont for barnet ditt er det aller viktigste å oppleve glede og mestring ved å tegne og lekeskrive.  

Samme prinsipp gjelder for bokstaver, skriving, lesing, tall og telling. Er barnet ditt interessert, er det bare å følge opp interessen ved å svare så godt du kan og ved å stille utdypende spørsmål. Det er nesten umulig å gjøre noe feil. Er barnet uinteressert så kan det være lurt å gjøre en liten innsats for å trigge barnets nysgjerrighet. Du kan prøve å lede barnets oppmerksomhet mot bokstaver og tall i hverdagen. Undersøk melkekartongen, bilskilt eller aller helst noe barnet ditt er opptatt av.  Å bli oppmerksom på lyder, bokstaver, ord, mengder og tall kan kalles for språklig- eller matematisk oppmerksomhet eller bevissthet. Det er et viktig steg på vei mot å lese og skrive og for matematisk forståelse.  

I Espira har vi egen satsing for de eldste barna, Skolespira.  Barna skal få gode opplevelser før skolestart, og møte arbeidsmåter som bidrar til en bedre overgang til skolen.

Les mer om Skolespira her.

Å finne sin plass i et nytt fellesskap 

Mange lærere sier at det aller viktigste barn bør mestre når de begynner på skolen er å kunne fungere godt sammen med andre barn i en gruppe. Dette er selvsagt viktig, men også veldig utfordrende for mange. Det kan vi også kjenne igjen for eldre barn, ungdommer og voksne. De fleste av oss har vel opplevd å fungere svært bra i en gruppe, for så å streve med samspillet i en annen gruppe. Har barnet ditt strevd litt med samspill i barnehagen kan det allikevel gå helt fint på skolen, i en helt ny gruppe, og i helt nye omgivelser. Har barnet ditt fungert godt i lek og samspill med andre barn i barnehagen så er sannsynligheten for at dette vil gjenta seg i skolen stor, men ingen selvfølge. Det aller viktigste er at dere foreldre og lærerne følger opp barnets trivsel, trygghet og tilhørighet i starten. Det er viktig for alle barn å kjenne at de finner sin plass i fellesskapet.   

Sommeraktiviteter for skolestartere 

Sommeren er en fin familietid. For de fleste 5-6 åringer er det fortsatt stor stas å være sammen med familien og gjerne rundt noen aktiviteter. Det trenger verken å være vannland eller tivoli for at barn skal synes det er gøy. Barn er ofte opptatt av de nære ting, sammen med sine aller nærmeste. Her får du tips til noen morsomme sommeraktiviteter dere kan gjøre sammen.  

Eksperimenter med Oda i Espira-parken 

Vi har vår egen YouTube kanal der vi viser frem mange morsomme realfaglige aktiviteter. De passer perfekt for nysgjerrige og utforskede 5-6 åringer!

Ta med malesaker ut 

Av og til kan det være nok å bytte miljø for at noe skal bli spennende. Teip opp ark et sted det passer ute, for eksempel på et bord eller på en vegg på balkongen, i hagen eller ta med en tegneblokk ut på tur. Det kan av og til være fint å ha noe å inspireres av når man skal male, for eksempel en blomst dere plukker? Eller et tre dere ser?  

 

Lek en klippelek   

Det er fint å ha erfaring med å klippe før skolestart. Ta med dere sakser og noen gamle aviser eller blader ut og klipp i vei! Finner der kanskje noen fine bilder dere vil klippe ut? Eller noen bokstaver? Trygg barnet på at det er vanskelig å få til klipping skikkelig, men at øvelse gjør mester. Er barnet ditt  venstrehendt støtter du barnets mestringsfølelse ved å skaffe en saks som er tilpasset venstrehendte.

 

Gå på fotosafari 

Gå en tur i nærmiljøet eller der dere har lyst. Finn ut hva dere har lyst til å ta bilde av underveis. Det kan være ulike former, innsekter, liv i fjæra eller noe annet barnet ditt er opptatt av. La barnet ta bildene selv. Barna har ofte et annet perspektiv enn oss voksne, fordi de ser verden fra en annen høyde. De er heller ikke fremmede for å legge seg ned for å få en bedre titt. Barn ofte opptatt av detaljer og kan ha øye for mye vi voksne ikke legger merke til. Når dere kommer hjem igjen kan dere se på bildene og samtale om dem. Den aller viktigste språklige ferdigheten for skolestarteren er å kunne delta i samtaler.  

For 5-6 åringer kan det også være gøy å bruke nettbrettet til å tegne på bildene, eller til å sette dem sammen til små historier. 

Bowling med flaskekjegler  

Fyll tomme flasker med vann. Sett de opp som bowlingkjegler. Bruk en liten ball og spill bowling! Vanskelighetsgraden kan lett justeres med hvor langt unna dere står når dere skal kaste. Bowling er gøy og kan lett tilpasses til barnas ferdigheter. Når barna bowler øver de sin koordinasjonsevne, særlig øye-håndkoordinasjon og å tilpasse kraften i kastet. Koordinasjon er samspillet mellom sanser, nerver og muskler i en bevegelse, og er en viktig del av den motoriske utviklingen.

Lek med pilspill   

 Visste du at lek med pilspill (dart) er super trening for blyantgrepet? For å kaste pilen presist må barnet koordinere bruken av tommel, pekefinger og langefinger. Akkurat slik det må i blyantgrepet. Har dere ikke pilspill kan dere lage små piler av pinner og finne noe å sikte på.  Det er også gøy å kaste piler med ballonger som blink!

Utforsk blomster sammen 

Gå på tur og plukk med dere blomster dere finner. Undersøk blomstene sammen. Kan dere finne blomstenes navn i en flora? Hvilken farge har kronbladene? Hvor mange kronblader har de? Hva er et kronblad? Har blomstene ulik lukt? Kan dere finne pollenbærerne? Klarer dere å se pollenfrøene? Hvor tykk er stilken? Er det forskjell på stilkene til de ulike blomstene? Hvorfor har blomster stilk? Hvis dere vil kan dere legge blomstene til pressing etterpå – så har dere et fint sommerminne å ta frem igjen når vinteren kommer.  

Det er mye god språkstimulering i denne aktiviteten. De fleste barn har ett felles begrep for blomster, nemlig ordet “blomst”. Mange av barna vil i tillegg kjenne navnet på noen forskjellige arter, for eksempel “løvetann” eller “smørblomst”. Det er språkutviklende å oppdage at det er enda flere ord å lære om blomsten og arten. Og at vi kan bruke disse nye ordene i spennende samtaler. Nye ord fester seg best dersom de blir repetert mange ganger og i ulike sammenhenger. Derfor er det fint å presse blomstene og ta dem frem igjen.  

Lykke til med skolestart!

Illustrasjonsbilder: Adobe Stock

Tags:

aktiviteterskolestartsommer