Realfag gjør barna godt rustet for skolen

May Elin har alltid visst at hun ville jobbe med barn, og veien var kort til utdannelse som barnehagelærer. En viktig oppgave for barnehagen er å ruste barnet til skolestart, og derfor er utforsking av realfag særlig viktig for May Elin og de andre ansatte i Espira.

Realfag er sammen med kosthold og ernæring, språk og bevegelse satsingsområdene til Espira. I møte med realfag på varierte måter stimuleres barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og de får erfaring med å løse problemer. May Elin opplever ikke at realfag er et teoretisk fag i barnehagen, men at det gjennomsyrer alt de gjør i en spennende barnehagedag.

─ Realfag er viktig fordi det er viktig i mye av det barna opplever i hverdagen sin, og fordi det ruster barna til skolestart. Man tenker gjerne at realfag er å gå inn på forskningsrommet og forske, men det er jo ikke bare det. Realfag er tall, det er mengder, det er former. Og det er mye mer. Det er en del av leken og aktivitetene. Det er både meningsfullt og gøy, og det forbereder barna på skolehverdagen senere, forteller May Elin.

May Elin kosthold Espira

Realfag hele dagen
I barnehagen May Elin jobber i, har de et eget realfagsrom, hvor barna får lov til å prøve seg som forskere og hvor realfag er utgangspunkt for varierte aktiviteter. Men May Elin mener at måten de jobber med realfag på også som en del av andre aktiviteter, er viktig.

─ Vi jobber med realfag hele dagen, uansett hvor vi er og hva vi driver med. Selv når vi driver med barnehageyoga har vi fokus på former, telling og begreper. Vi bruker også mye realfag når vi er ute med barna. For barna blir det derfor en naturlig del av hverdagen, sier May Elin.

God følelse å bety noe positivt for barna
For May Elin er noe av det beste med å jobbe i barnehage at hun alltid blir møtt med åpne armer og smil. Det gjelder både barna og de gode kollegaene. Hun motiveres mest når hun støtter barn som har det litt vanskelig, eller kanskje en vanskelig dag, og som trenger litt ekstra tilstedeværelse fra de voksne. Da er det viktig med observasjoner og gode samtaler med barna. Det handler om å forsøke å forstå hva det er som gjør at barna har det som de har det, og hva man kan gjøre for å gi dem en bedre dag.

─ Du kjenner etter hvert barna så godt at du kan se på blikket deres at de har en vanskelig dag, og ofte vet du akkurat hva barnet trenger for å få det bedre, forklarer May Elin.

Medmenneskelighet og tillit er viktig
May Elin trekker også frem samarbeidet med foreldrene som viktig for å gjøre en god jobb som barnehagelærer. God kommunikasjon og åpenhet er viktig for å kunne forstå og hjelpe barna best mulig. En god barnehageansatt må også ha en sterk medmenneskelighet, evne til å skape tillit og evnen til å forstå hva som ligger under overflaten hos hvert enkelt barn.

─ Det er en utrolig god følelse å gå hjem fra jobb og føle at jeg har strukket til, og har gitt hvert barn det de trenger, avslutter May Elin.

 

Tags:

KunnskapRealfag