Hvordan søke barnehageplass?

Visste du at hele 92,2% av 1-5 åringer har barnehageplass? (SSB 2020).  I Norge har vi altså svært god barnehagedekning. For deg som forelder er dette veldig positivt! 

Det er mye å tenke på når du skal velge og søke barnehage. Når du har bestemt deg for hvilke barnehager som er aktuelle er det visse bestemmelser som gjelder. Her har vi forsøkt å samle disse for deg.  

Først om fremst: hva sier loven om rett til barnehageplass? 

1. Dersom barnet ditt fyller ett år i løpet av august og du har søkt plass innenfor fristen i din kommune, skal du innen utgangen av august ha mottatt tilbud om barnehageplass.

2. Dersom barnet ditt fyller ett år i september, oktober eller november, og du har søkt plass innenfor fristen i din kommune, har du rett til plass den måneden barnet fyller ett år. 

3. Barn født i desember har rett til plass førstkommende august det året de har fylt ett år, men du kan være heldig og få plass tidligere dersom du søker. 

Hva koster egentlig en barnehageplass?
Alle barnehager i Norge koster like mye, uansett om de er private eller kommunale. Stortinget vedtar hvert år en makspris. For 2021 er denne satt til 3230 kr per måned. Matpenger kommer i tillegg og varierer mellom barnehagerNoen barnehager serverer tre måltider om dagen, mens i andre barnehager må det tas med matpakke. Det finnes også ulike moderasjonsordninger som du kanskje har rett til å benytte deg av. Barnehagen har informasjon om disse

Hvor søker jeg plass?
Selve søknadsprosessen gjøres via din kommune sine nettsider og fristene i hovedopptaket varierer, så undersøk dette for din kommune. Husk også at du må være bosatt i kommunen du søker. Er du på flyttefot og ikke har fått adresse enda, ta kontakt med den kommunen du flytter til for å få hjelp.

Hvor mange barnehager kan jeg søke på?
Du kan velge flere barnehager du ønsker å søke plass i, og rangere disse etter prioritet. Husk at valg av barnehage vil ha stor betydning for barnet ditt i årene fremover. Undersøk gjerne flere steder før du søker! 

Har du ikke bestemt deg enda? Her er noen tips til hva du bør se etter i en barnehage.

Tags:

barnehageplasstips