Bevegelse gir barna god helse

Helt siden Hilde var fem år gammel har hun visst at hun skulle jobbe i barnehage. For henne og de andre ansatte i Espira er aktivitet og bevegelse blant de tingene de fokuserer mest på, fordi det fremmer barnas helse og styrker immunforsvaret.

Gode vaner dannes tidlig i livet. Det er utgangspunktet for at Espira fokuserer på fysisk aktivitet, realfag, kosthold og ernæring og språk. Hilde mener at arbeidet de gjør i barnehagen er viktig for at barna skal fortsette å være fysisk aktive også senere i livet. Derfor er de i bevegelse store deler av barnehagedagen.

─ Vi er så heldige å ha en fantastisk gymsal her i barnehagen. Den er utgangspunktet for veldig mange aktiviteter. I tillegg er vi ute hver eneste dag, leker og går i forskjellige terreng. Vi opplever at aktivitetene gjør barna mer harmoniske, sier Hilde som jobber i Espira Karmsund på Haugalandet.

Yoga hver uke
Espira har flere barnehager hvor barna blant annet får utfolde seg med barnehageyoga hver uke, noe de elsker.

─ Det å komme inn i et rom med stemningslys, slynger som henger fra taket og rolig musikk er noe helt spesielt. Barna får gjerne massasje, og får være ulike dyr og bevege seg på ulike måter. Barna setter stor pris på dette, og for oss er det faglig spennende å se hva det gjør med barna, fortsetter Hilde.

Barn trenger trygge voksne
Alle barn er forskjellige, med forskjellige behov. For Hilde og de andre ansatte er det viktig å se alle barna, og skape trygge rammer. Dette er særlig viktig når barna leveres om morgenen, som noen barn opplever som vanskelig.

─ Det er kanskje særlig når barna kommer på morgenen vi merker at vi betyr noe spesielt for mange av barna. Noen synes dette er utfordrende, og da er det spesielt viktig at vi oppleves som trygge voksne, påpeker Hilde.

Kunnskapsbarnehagen
Kunnskap er det viktigste fundamentet for Espiras barnehager. Det innebærer kunnskap om barn og barnehage, men også at man velger ansatte med god utdannelse og tilbyr kontinuerlig videreutvikling av deres kompetanse.

─ Kunnskap er alfa og omega. Vi blir flinkere og flinkere jo mer kunnskap vi tar til oss. Det gir oss nyttige verktøy som gjør oss enda bedre i stand til å hjelpe og utvikle barna i hverdagen, sier Hilde.

Barnas livsglede motiverer
For Hilde er en god dag på jobb en dag med varierte aktiviteter, hvor livsgleden til barna bobler. Å se barna respondere positivt på de oppgavene de får, og på samværet med de andre barna og de voksne er noe av det som gir størst motivasjon. Hilde opplever at hun blir satt pris på av barna.

─ Jeg tror barna synes jeg er en kjekk voksen. Jeg ser i alle fall når jeg kommer inn i et rom at jeg betyr noe for dem. Og jeg tror de merker at de betyr mye for meg også, avslutter Hilde.

Tags:

Ansatte