Espira Lura barnehage

lura web

Espira Lura barnehage
Midtbergmyrå 6
4313 Sandnes
Telefon: 51 63 04 08
E-post: styrer@lura.espira.no

Espira Lura barnehage åpnet i september 1994, da som foreldreandels barnehage. 1.mars 2010 ble barnehagen en del av Espira Gruppen og har i dag 62 barn fordelt på fire avdelinger.

Vi har et koselig og trygt uteareal som er skjermet av en stor jordvoll som går rundt hele baksiden av barnehagen. Jordvollen brukes blant annet til akebakke på vinteren, og til utforsking av insekt- og planteliv ellers i året. På framsiden av barnehagen har vi diverse lekeapparater, sandkasser, en stor gressmatte og to små lekehus.

Rundt oss har vi spesielt tre skogsområder som vi bruker flittig, Ulsbergskogen, store- og lille Myklabergskogen. Vi er også mye på tur til de mange lekeplassene som ligger i nærområdet.


Besøk hjemmesiden ›
Se alle Espira-barnehager ›