Zimbabwe-prosjektet

Barnehage i Zimbabwe

I 2016 bygget vi ferdig en barnehage for 140 i Bindura, Zimbabwe, i samarbeid med SOS-barnebyer. Etter tre år som bedriftspartner i SOS-barnebyer ble vi i 2017 en av SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere. Finansieringen av barnehagen og driften skjer ved at flere av Espiras 100 barnehager har sagt ja til å være med å samle inn penger til dette prosjektet som vil gi 141 barn i Maizeland, Zimbabwe en god start i livet ved at de får plass i barnehagen. Mange av barna er foreldreløse og lever i dyp fattigdom. En barnehageplass bidrar til at de får en trygg barndom og at de er godt forberedt til skolestart når den tid kommer.

I Maizelandområdet hvor barnehagen skal stå er en høy prosentandel av befolkningen smittet av hiv/aids. Svært få får medisinsk hjelp. Som en konsekvens av dette sprer virussykdommen seg raskt, en økende andel av befolkningen dør i ung alder og tallet på foreldreløse barn vokser. Mange av barna vokser opp hos besteforeldre. Det er særdeles viktig at disse barna får barnehage og skole da de skal bygge dette landet videre. Den nye barnehagen vil skape store positive ringvirkninger i området. I barnehagen får de trygghet og omsorg mens de foresatte er i inntektsskapende arbeid. Barna får også god og næringsrik mat i barnehagen, og for de verst stilte er dette kanskje dagens eneste varmmåltid.

Byggeprosessen
Selve byggestart har dessverre blitt forsinket flere ganger. Men sommeren 2015 var alt klart og byggingen startet i månedsskiftet juli/august. Som bildene viser er byggingen kommet godt i gang og vi mottar jevnlig rapporter fra SOS Barnebyer om at prosessen holder tidsskjemaet slik at barnehagen kan åpnes i januar 2016.

Espiras bidrag
Realiseringen av barnehagen skjer ved hjelp av ivrige barn og ansatte i Espira. Og ikke minst på grunn av barnas foreldre. Kreativiteten er stor når det gjelder å samle inn midler. Flere barnehager har hatt loddsalg, konserter, salg av kaker og saft og en rekke andre tiltak for å samle inn penger til prosjektet. Vi ser at merkedager som FN-dagen og avslutninger før jul og sommer benyttes flittig til å samle inn midler. I tillegg ser vi at mange av barnehagene benytter seg av materiell fra SOS Barnebyer i det daglige arbeidet i barnehagen slik at barna får en god forståelse av at de hjelper barn i et annet land til å få et bedre liv.

I forbindelse med vårt prosjekt i Zimbabwe, driver vi også bloggen Zimbabwe-prosjektet, hvor vi oppdaterer våre lesere om prosjektet og blogger fra barnehagen når vi er på delegasjonsreiser med ansatte fra Espira-barnehager.

Trykk på bildene for å få opp slideshow: