Velkomstgruppe for asylsøkerbarn i Espira Ormadalen

Espira Ormadalen i Klepp Kommune har etablert velkomstgruppe for asylsøkerbarn. 8 barn av asylsøkere har med dette fått en langt mer innholdsrik hverdag.

Av de 8 barna er 4 fra Afghanistan, 1 fra Iran, 1 fra Irak og 2 fra Syria.

-Personalet har et stort hjerte for alle barna i barnehagen, nå har de bare gjort plass i hjertet til 8 nye barn. Vi ser på mangfold som en ressurs og det er stort engasjement både hos personalet og foreldrene for å inkludere asylbarna i vår barnehage, sier styrer Unni Sirevåg Lende.

Velkomstgruppa er i barnehagen hver dag kl 08.30-15.00. Barna blir hentet i taxi der de bor og en ansatt fra barnehagen er med hele tiden. Fellesrom og kjøkken er gjort om, og nye garderobeplasser er etablert for å ta i mot de nye barna.

Tiltaket skjer i nært samarbeid med Klepp Kommune som har støttet barnehagen underveis. Barnehagen har videre lagt vekt på et tett samarbeid med foreldrene til asylbarna slik at de skal ha trygghet for at barna har det bra i barnehagen.

-Det er sterke historier disse tapre menneskene kan fortelle. Vi har stor respekt og kjenner på stor ydmykhet i møtet med hver av de. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at både barn og foreldre skal kjenne seg møtt og verdsatt, og oppleve gode og meningsfylte dager i barnehagen. Vi vet at vi i denne situasjonen, der det er mange som har behov for beskyttelse ikke kan møte alle, men det er svært meningsfullt å få lov å bety noe for noen, sier Sirevåg Lende.

Følg Espira Ormadalen på Facebook her!