Valg av barnehage for barnet ditt

Å velge barnehage er et av de viktigste valgene foreldre gjør

_m0b2381-kopierI barnehagen skal barnet tilbringe mange timer hver dag fra ett-årsalderen og helt frem til skolestart. Klart det er viktig å finne den barnehagen der du tror barnet vil få den beste barnehagetilværelsen.

 

De fleste foreldre velger barnehage med utgangspunkt i nærhet til hjemmet og hva venner, familie og naboer gir av informasjon.  Hverdagslogistikken er en utfordring for mange småbarnsforeldre og vi vet også at de ønsker at barna skal etablere vennskap med barn de senere skal gå på skole sammen med.

Vi i Kunnskapsbarnehagen Espira ønsker også å formidle at valg av barnehage i tillegg handler om å gi barnet en best mulig start på livet og utdanningsløpet. En god barnehage, med et godt pedagogisk tilbud, vil gi barnet ditt en god start. Å sørge for at barnet begynner i en god barnehage er en god investering i barnets framtid. Bred forskning viser at barnehagens betydning kan være stor når det gjelder videre utdanning og arbeidsliv.

 

_M0B2495Den gode barnehagen

Forskning viser at det er store forskjeller i det tilbudet som gis i norske barnehager.

I den gode barnehagen blir barnet møtt av omsorgsfulle og initiativrike ansatte. De vil møte en hverdag der omsorg, læring og lek går hånd i hånd, og der de blir støttet i å utvikle seg til selvstendige og samarbeidende medmennesker. De vil bli inspirert til å prøve og feile, slik at de bygger både lærelyst og selvfølelse.

I barnehagehverdagen er det viktig med et godt mattilbud gjennom hele barnehagedagen. Sunn, god og spennende mat er viktig for aktive og lærende barn. Tilbud om frukt, grønt og bær til alle måltider sikrer variasjon og tilgang på nyttige næringsstoffer. Utforsking av nye smaker og matvarer er aller best sammen med gode venner.

Alle Espiras barnehager er fullkost barnehager. Det vil si at barna får servert alle måltider i barnehagen. Og, ikke minst, de er sikret et sunt og variert kosthold.

I Espira jobber vi kontinuerlig med å drive alle våre barnehager på den aller beste måte. Undersøkelser blant foreldre viser at de er svært fornøyde med oss, men vi strekker oss hele tiden for å forbedre barnehagetilbudet til barna.