Storstilt rekruttering til ny barnehage i Holmenveien

Oslo, 20.04.15 | Pressemelding

Kunnskapsbarnehagen Espira vant nylig anbudet om hvilken aktør som skal drifte Holmenveien Barnehage for Oslo Kommune. En av utfordringene blir å bemanne barnehagen på så kort varsel. Barnehagen skal nemlig åpne allerede 3. august 2015.


 

I første omgang skal Espira ansette minst 30 medarbeidere til åpningen i august. Nøyaktig hvor mange ansatte som trengs kommer an på hvor mange barn som får plass i barnehagen og fordelingen mellom store og små barn. Høsten 2016 utvides barnehagen, og da skal Espira rekruttere ytterligere ca 20 ansatte.

-Den endelige beskjeden om at Espira hadde vunnet anbudet kom 7. april, og da startet vi arbeidet med å rekruttere umiddelbart. Vi har hatt informasjonsmøter med de ansatte i de midlertidige barnehagene som legges ned som følge av at Holmenveien Barnehage åpner, og vi håper at flere av de ansatte der søker jobb hos oss, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

I sin begrunnelse for valg av Espira skriver Oslo Kommune at Espira har klart best voksentetthet og pedagogtetthet av de aktørene som la inn anbud. Videre la kommunen vekt på Espiras satsing på kompetansehevende tiltak for de ansatte og at Espira viser svært god forståelse for språkarbeid i barnehagen. I kriteriene fra Oslo Kommune ble kvalitet vektlagt 70 prosent og pris 30 prosent.