Til deg som skal søke barnehageplass

Les om hvorfor du bør velge en Espira-barnehage

Å velge barnehage er et av de viktigste valgene foresatte gjør på vegne av sine barn. Det er derfor viktig at man på forhånd gjør undersøkelser og søker informasjon, slik at man føler seg trygg på det valget man tar. Vi i Espira hjelper deg gjerne i dette arbeidet, for vi forstår at du tar et valg med stor betydning for framtiden til ditt barn.

 

Bilde1Kunnskapsbarnehagen Espira

Espira er en av Norges ledende barnehagekjeder, med nærmere 100 barnehager, spredt over store deler av landet. Espira har som ambisjon å drive barnehager av høy kvalitet. Menneskene som jobber i barnehagene er Espiras viktigste ressurs. Vi har som mål at de skal være de aller beste i bransjen når det gjelder kunnskap om barn og barnehage. Vi har derfor fokus på kontinuerlig opplæring av de ansatte, gjennom eget utdanningsakademi.

I tillegg til å ha fokus på trygt og godt ute- og innemiljø, vektlegger vi spesielt språk, realfag og bevegelse i barnehagenes aktiviteter – ja, alle fagområder som er knyttet til dagsaktuelle og fremtidige behov i samfunnet vårt. Blant annet har vi et samarbeid med Forskerfabrikken, som skal stimulere til nysgjerrighet om teknologi og forskning blant barnehagebarna.

Bilde2

En fantastisk start på livet

Det er store forskjeller i tilbudet som gis i norske barnehager i dag. I Espira jobber vi for at våre barnehager skal være et sted, hvor barnet ditt blir møtt av omsorgsfulle og initiativrike ansatte, med god kunnskap om barn. Vi ønsker at barnet ditt skal ha en hverdag hvor omsorg, læring og lek går hånd i hånd, der de blir støttet og motivert til å utvikle seg til selvstendige mennesker. De skal bli inspirert til å prøve og feile, slik at lærelyst vekkes og god selvfølelse bygges. I Kunnskapsbarnehagen Espira fokuserer vi også på ernæring og fysisk bevegelse. Også dette er områder som har mye å si for barns utvikling, mestring og trivsel.

Et valg for framtiden

Å velge barnehage, er et av de viktigste valgene foresatte gjør på vegne av sine barn. I barnehagen tilbringer barnet mange timer daglig, helt fra ett-årsalderen og frem til skolestart. Da er det er viktig å finne den barnehagen hvor du tror barnet ditt vil få den beste hverdagen.

Valg av barnehage handler mye om å gi barnet en best mulig start på livet, samt et godt grunnlag for videre utvikling. En god barnehage, med et godt pedagogisk tilbud, vil gi barnet ditt en slik god start, og samtidig være en god investering i barnets framtid. Forskning viser nemlig at barnehagens betydning kan være stor når det gjelder videre utdanning og senere arbeidsliv. Derfor er valg av barnehage et valg for livet.