Snart kommer nissen! Eller?

Tjosvoll_nisser
Kreative nisser laget av barna Espira Tjøsvoll

Jeg hørte på radioen i dag tidlig at barn ikke tror på nissen så lenge som før. Forklaringen var visstnok at dette henger sammen med at barna søker seg fram til at nissen ikke finnes, på internett..

Vel, uansett om barn tror på nissen eller ei, og hvorfor de eventuelt ikke gjør det, så er det viktig at vi som jobber med barn og barnehage har et bevisst forhold til dette. Hva ønsker vi å formidle til barna? Sannhet eller myte? Hva sier vi når et barn forteller de andre barna at nissen ikke finnes? At han eller hun ikke snakker sant? Eller at det er riktig? Hvordan vil det oppleves for barnet å få tilbakemelding om at det du har lært ikke er sant eller riktig?

Myten om julenissen er spennende! I mange barnehager lages det store og kreative opplegg rundt nisser og nissestreker. Noen barnehager «later som» det bor en nisse i kjelleren eller i boden. De legger ut spor og gjør myten virkelig for barna. For de fleste barn (og voksne) vil dette være veldig spennende og morsomt. De vil kunne være nysgjerrige sammen, undre seg sammen og kanskje også stille kritiske spørsmål til hverandre. For noen barn vil imidlertid et slikt fokus på nissen kunne være veldig skremmende. Jeg har møtt barn som har motsatt seg å gå i barnehagen etter at en hemmelig nisse ble introdusert. Jeg har også opplevd at det har vært helt nødvendig å fortelle en 4-åring at nissen faktisk ikke finnes, bl.a. ved å vise fram nissedrakten, fordi barnet var så veldig redd for at han skulle dukke opp. Hele tiden!

Jeg håper og tror at dere som jobber ute i barnehagene er kloke og tenker over dette nå i desember. Jeg håper dere reflekterer og diskuterer med hverandre, og gjerne også med foreldrene når det er naturlig. Jeg ønsker også at dere tenker dere om en ekstra gang når nissen skal introduseres, og ikke minst at dere er sensitive når dere ser og opplever barnas forskjellige reaksjoner.

En riktig god førjulstid, med og uten nisser, ønskes dere der ute i barnehagene. Vil du lese mer om nisser og nisseforskning kan du klikke på linkene nedenfor.

http://www.siste.no/teknologi/innenriks/nyheter/nettet-odelegger-troen-pa-nissen/s/5-47-47985

http://forskning.no/jul-religion/2008/12/ikke-farlig-avslore-julenissen