Tid for å søke barnehageplass

Er du forelder for første gang og lurer på hvordan du skal søke barnehageplass? Her er litt informasjon til deg.

Foto: Adobe Stock

Fyller ditt barn et år det året du søker, har du lovfestet rett på barnehageplass. Dersom barnet for eksempel fyller et år i august, skal du innen utgangen av august ha mottatt tilbud om plass i din kommune. I juni 2017 utvidet Regjeringen retten til barnehageplass også for barn født i november.

Selve søknadsprosessen gjøres via din kommune sine nettsider og fristen i hovedopptaket er 1. mars. Enkelte kommuner forholder seg til andre frister, følg derfor med på kommunens nettsider.

Du kan velge flere barnehager du ønsker å søke plass i, og rangere disse etter prioritet. Husk at det å søke barnehage er et av de viktigste valgene du gjør for barnet i de første leveårene, undersøk gjerne flere barnehager før du søker!

Har du ikke bestemt deg enda?

Her er noen tips til hva du bør se etter i en barnehage:

  • Et tilstedeværende og aktivt personale: gå på besøk i barnehagen og observer hvordan personalet er sammen med barna! Spør om de deler barna i grupper og hvordan de sikrer god bemanning gjennom hele dagen.
  • Stabilitet: Er det stabilitet i personalgruppen eller er det mangeutskiftinger? Har barnehagen høyt eller lavt sykefravær?
  • Pedagogisk personale: Hvor mange barnehagelærere er det ansatt i barnegruppene, og er det ansatte med annen pedagogisk bakgrunn?
  • Barnehagens profil: Stemmer barnehagens profil med det som er dine ønsker for barnet? Stemmer profilen med ditt barns behov?
  • Verdisyn: Hva er barnehagens verdisyn (sjekk barnehagens årsplan). Verdisynet er retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene.
  • Samarbeid med foreldrene: Har barnehagen en god plan for dette?
  • Spør naboen/venner: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den ellers et godt renommé?
  • Uteaktiviteter: Er barnehagen opptatt av at barna skal være aktive og være ute regelmessig? Hvordan er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?
  • Matservering: Hvilken mat serveres i barnehagen? Må de ha med egen matpakke eller er det en fullkostbarnehage?

Vil du vite mer?

Har du lyst til å besøke en av våre barnehager? Eller kanskje du er interessert i å høre litt mer om oss? Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil hjelpe deg så godt vi kan!
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.