Tid for å søke barnehageplass

Er du forelder for første gang og lurer på hvordan du skal søke barnehageplass? Her er litt informasjon til deg.

Fyller ditt barn et år det året du søker, har du lovfestet rett på barnehageplass. Dersom barnet for eksempel fyller et år i august, skal du innen utgangen av august ha mottatt tilbud om plass i din kommune. I juni 2017 utvidet Regjeringen retten til barnehageplass også for barn født i november.

Selve søknadsprosessen gjøres via din kommune sine nettsider og fristen i hovedopptaket er 1. mars. Enkelte kommuner forholder seg til andre frister, følg derfor med på kommunens nettsider.

Du kan velge flere barnehager du ønsker å søke plass i, og rangere disse etter prioritet. Husk at det å søke barnehage er et av de viktigste valgene du gjør for barnet i de første leveårene, undersøk gjerne flere barnehager før du søker!

Har du ikke bestemt deg enda?

Her er noen tips til hva du bør se etter i en barnehage:

  • Et tilstedeværende og aktivt personale: gå på besøk i barnehagen og observer hvordan personalet er sammen med barna! Ser de ut til å ha gode relasjoner til barna? Og kan du se god pedagogisk praksis?  Spør om de deler barna i mindre grupper og om hvordan de sikrer god bemanning gjennom hele dagen.
  • Stabilitet: Er det stabilitet i personalgruppen eller er det mange utskiftinger? Har barnehagen høyt eller lavt sykefravær?
  • Pedagogisk personale: Hvor mange barnehagelærere er det ansatt i barnehagen, og er det ansatte med annen pedagogisk bakgrunn?
  • Barnehagens profil: Har barnehagen en definert profil som passer for ditt barns behov og dine ønsker for barnehagen?
  • Samarbeid med foreldrene: Et godt foreldresamarbeid er viktig. Har barnehagen en god plan for dette?
  • Tilvenning: Har barnehagen en god plan for tilvenning?
  • Spør naboen/venner: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen.
  • Uteaktiviteter: Er barnehagen opptatt av at barna skal være aktive og være ute regelmessig? Hvordan er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?
  • Matservering: Hvilken mat serveres i barnehagen? Må de ha med egen matpakke eller er det en fullkostbarnehage?