Slik blir de yngste barna tatt i mot i barnehagen

Alle foreldre som har hatt barn i barnehage vet hvor tøft det kan være å levere fra seg barnet sitt i barnehagen den første dagen barnet skal være der alene. Da er tillit til at man har valgt en god barnehage med kompetente voksne eneste trøst.

 

artikkel1Hva så med barna? Hvordan opplever de overgangen fra å være hjemme med mamma eller pappa til å begynne i barnehagen? For de små barna er trygghet, omsorg og tilknytning det aller viktigste. For at barnet skal bli trygt må foreldrene bli trygge.

God informasjon, mulighet for å spørre om «alt» og mulighet for å fortelle «alt» om barnet er helt elementært i starten. En god tilvenningstid, spesielt tilpasset barnets behov og foreldrenes mulighet for å være tilstede er viktig. Og husk:  trygghet, omsorg og tilknytning er ikke motpol til lek- og læringsaktiviteter.

I Kunnskapsbarnehagen Espira er vi opptatt av at de ansatte gir barnet en god balanse mellom trygghet/omsorg og mulighet for utforsking.

I Espira legger vi vekt på at læring for de yngste blant annet  betyr god språkstimulering:

  • Ansatte som snakker MED barnet, også før barnet kan snakke selv.
  • Ansatte som er tilstedeværende og tolker barnets signaler og gir anerkjennelse
  • Ansatte som bevisst introduserer barnet for nye ord
  • Ansatte som synger, leser og forteller for barnet