Skolespira – En satsing for fremtiden!

I Espira har vi en egen satsing for de eldste barna; Skolespira. Det siste året i barnehagen skal være et godt og spennende år for de eldste. Vi ønsker faktisk å tilby de eldste barna en riktig pangavslutning før skolestart! Og hvordan gjør vi det? Jo, gjennom forskjellige typer prosjektarbeid.

Prosjektarbeid, tenker du kanskje? Hva slags prosjektarbeid kan barnehagebarn holde på med? Og hvorfor akkurat prosjektarbeid?

Espira Marthahugen

– Jo, prosjektarbeid handler om det barna er opptatt av og interesserte i. Når vi tar utgangspunkt i barnas iboende undring og nysgjerrighet engasjerer vi barna på ordentlig. Ved å bygge på dette og tilføre en stor dose voksen interesse, gode spørsmål og spennende hypoteser kan vi skape magi. Læringsmagi! I våre barnehager jobbes det akkurat nå med prosjekter om f.eks. verdensrommet, farger, arkitektur, havet og meitemark.

– Forskning viser at barnehagen kan være med å legge et viktig grunnlag for videre læring i skolen. Vi vet ikke hvilket samfunns- og arbeidsliv dagens barn og unge kommer til å møte i fremtiden, men forskere er relativt enige om noen egenskaper barn og unge trenger å ha med seg fra utdanningsløpet. Disse er blant annet evnen til å lære og lære, tro på egne evner, nysgjerrighet og kreativitet, evner til kommunikasjon, samhandling og til å delta i et fellesskap. Tverrfaglig kompetanse vil også være viktig – fordi de som er barn og unge i dag skal løse komplekse oppgaver i fremtiden. De enkle oppgavene vil roboter overta.

Gode prosjektarbeid i barnehagen bidrar til barns utvikling innen alle disse områdene. Vi arbeider tverrfaglig med prosjekter. Barna opplever lærelyst og mestringsfølelse når prosjektene drives frem av deres egne interesser. Prosjektarbeid krever kommunikasjon og samarbeid, utforsking og bidrar til skaperglede. Og læringen blir relevant og meningsfull for barna. Det er rett og slett læring for fremtiden!

Dette krever imidlertid god kompetanse hos de ansatte. De må være lydhøre og engasjerte for å snappe opp hva barna er opptatt av. De må bruke rammeplanen som arbeidsverktøy for å sikre faglig innhold. Ikke minst må de sette av tid til å ta barnas innspill og interesser på alvor. Dette krever evne til både planlegging og improvisasjon! De ansatte har altså en krevende rolle, men så er det heller ingen lek å være ansatt i barnehage. Det er et svært stort ansvar å ha en del av barnas fremtid i våre hender.

 Alle barn i Espira kan glede seg til et fantastisk siste år i barnehagen!