SkolEspira – En satsing for fremtiden!

I Espira har vi en egen satsing for de eldste barna; Skolespira. Vi ønsker at det siste året i barnehagen skal være et godt og spennende år for de eldste! Vi ønsker faktisk å tilby de eldste barna en riktig pangavslutning før skolestart! Og hvordan gjør vi det? Jo, gjennom forskjellige typer prosjektarbeid.

I Espira har vi en egen satsing for de eldste barna; Skolespira. Vi ønsker at det siste året i barnehagen skal være et godt og spennende år for de eldste! Vi ønsker faktisk å tilby de eldste barna en riktig pangavslutning før skolestart! Og hvordan gjør vi det? Jo, gjennom forskjellige typer prosjektarbeid.


_M0B2705 kopierProsjektarbeid, tenker du kanskje? Hva slags prosjektarbeid kan barnehagebarn holde på med? Og hvorfor akkurat prosjektarbeid?

Jo, prosjektarbeid handler om det barna er opptatt av og interesserte i! Når vi tar utgangspunkt i barnas iboende undring og nysgjerrighet, da engasjerer vi barna på ordentlig. Ved å bygge på dette og tilføre en stor dose voksen interesse, gode spørsmål og spennende hypoteser, da kan vi skape magi! Læringsmagi! I våre barnehager jobbes det akkurat nå med prosjekter om f.eks. verdensrommet, arkitektur, labyrinter og om meitemark.

I den offentlige utredningen: «Fremtidens skole» som ble lagt fram i 2015 har et bredt utvalg fagpersoner gått gjennom dagens skole og stilt seg det framtidsrettede spørsmålet: Hvilke kompetanser vil være viktige for elevene i skolen, i videre utdanning og yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere?

Svaret på dette er selvsagt omfattende og flerdelt, men fire viktige kompetanseområder peker seg ut:

  • Fagspesifikk kompetanse
  • Kompetanse i å lære
  • Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
  • Kompetanse i å utforske og skape

Gjennom gode prosjektarbeid i barnehagen er vi innom alle disse kompetanseområdene. Vi knytter fagområder til prosjektet. Vi gir barna lærelyst og tro på at de kan lære. Vi kommuniserer og samarbeider, vi utforsker og skaper. Gjennom spennende prosjektarbeid er vi rett og slett med på å bygge fremtiden!

Dette krever imidlertid god kompetanse hos de ansatte. De ansatte må være lydhøre og engasjerte for å snappe opp hva barna er opptatt av. De ansatte må ha god kunnskap om rammeplanens innhold for å sikre faglig innhold. Og, ikke minst, de ansatte må sette av tid til å ta barnas innspill og interesser på alvor. Dette krever evne til både planlegging og improvisasjon! Dette er heldigvis kompetanse som mange av våre ansatte har og får. Alle barn i Espira kan glede seg til et fantastisk siste år i barnehagen!