Skoleklar?

Nå nærmer det seg barnehageslutt for ca. 60 000 barnehagebarn i Norge. I Espira har vi rundt 2 000 «skolespirer», som snart er klare for skolestart.

Arbeid med tall og måling i Espira-parken.

Noen barn gleder seg til skolestart, noen gruer seg, mens andre ikke ser ut til å tenke så mye på det.  De fleste foreldre snakker om-, og tenker en del på skolestarten, og noen bekymrer seg kanskje litt for om barnet er skoleklar.

Hva er det egentlig å være skoleklar?

Er det nødvendig å kunne bokstavene, eller kanskje telle til 100? Hva med å kunne holde blyanten skikkelig eller knytte skolissene selv?

For å ta det siste først. Det er en grunn til at veldig mange barnesko selges med borrelås helt opp i store størrelser. Er barnet interessert i skolisseknyting, så vær så god! Men, er det bare plunder kan skolissene gjerne vente noen år.

I første klasse skal barna bli nysgjerrige på alt det spennende som venter dem innenfor skriftspråk og matematikk. Har barnet ditt et uhensiktsmessig grep på blyanten når han tegner eller lekeskriver så kan du gjerne vise ham hvordan det kan være enda bedre å holde, men dersom dette blir ulystbetont så er det aller viktigst at han opplever glede og mestring ved å tegne og lekeskrive. Når det gjelder bokstaver, skriving, lesing, tall og telling er det samme prinsipp som gjelder. Er barnet interessert, er det bare å følge opp interessen ved å svare så godt du kan og ved å stille utdypende spørsmål. Det er nesten umulig å gjøre noe feil. Er barnet uinteressert så kan det være lurt å gjøre en liten innsats for å trigge barnets nysgjerrighet. Du kan prøve å lede barnets oppmerksomhet mot bokstaver og tall i hverdagen. Undersøk melkekartongen, bilskilt eller aller helst noe barnet er opptatt av.

Å bli oppmerksom på lyder, bokstaver, ord, mengder og tall kan kalles for språklig- eller matematisk oppmerksomhet/bevissthet, og det er et viktig steg på vei mot å lese og skrive og for matematisk forståelse.

Mange lærere sier at det aller viktigste barn bør mestre når de begynner på skolen er å fungere godt sammen med andre barn i en gruppe. Dette er selvsagt viktig, men også veldig utfordrende for mange. Det kan det også være for eldre barn, ungdommer og voksne. De fleste av oss har vel opplevd å fungere svært bra i en gruppe, for så å streve med samspillet i en annen gruppe. Dersom barnet ditt har strevd litt med samspill i barnehagen så kan det allikevel gå helt fint på skolen, i en helt ny gruppe, og i helt nye omgivelser. Dersom barnet ditt har fungert godt i lek og samspill med andre barn i barnehagen så er sannsynligheten for at dette vil gjenta seg i skolen stor, men ingen selvfølge.

Det aller viktigste er at dere foreldre og lærerne følger opp barnets trivsel, trygghet og tilhørighet i starten. Det er viktig for alle barn å kjenne at de finner sin plass i fellesskapet.

Skolespirene i Espira Nordmo på jakt.

Lykke til med barnehageslutt og etter hvert skolestart!