Særavtale med Hovedtillitsvalgte etableres i Espira Gruppen AS

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Espira-gruppen er enige om en Særavtale i Espira Gruppen AS. Særavtalen innebærer at det etableres et partsforhold i bedriften og at det velges en Hovedtillitsvalgt fra hvert av forbundene. Espira er medlem av PBL og særavtalen bygger på tariffavtalen som er inngått mellom partene.

Særavtale_Espira– Espira er en stor aktør med 81 barnehager med 7500 barn og 2000 ansatte. For oss er det viktig å ha et konstruktivt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og de ansattes representanter. Vi er derfor svært glade for at vi har blitt enig med Utdanningsforbundet og Fagforbundet om en Særavtale i bedriften i tråd med Hovedavtalens § 2.2. Vi ser også fram til at det blir etablert en ordning med Hovedtillitsvalgte fra hvert av forbundene. Vi tror og håper at Særavtalen gir et godt grunnlag for et konstruktivt samarbeid til nytte for alle parter, sier Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

– Utdanningsforbundet ser også frem til et godt samarbeid og er glad for at det nå er på plass en særavtale. Våre medlemmer har lenge etterspurt en slik ordning, og vi er glade for at vi nå har mulighet for medvirkning og medbestemmelse i konsernets virksomhet, sier nesteleder Terje Skyvulstad

Ny hovedtillitsvalgt vil være på plass 1. januar 2016

– Fagforbundet ønsker et godt og konstruktivt forhold til Espira. Denne særavtalen legger forholdene til rette for en god dialog som er en forutsetning for det, sier Mette Henriksen Aas.

Ny hovedtillitsvalgt vil være på plass 1. januar 2016