Realfag + Barnehage = sant?

_M0B6131 kopierNylig lanserte regjeringen sin realfagsstrategi «Tett på realfag».

At barnehagesektoren er med i en nasjonal strategi knyttet til realfag har ført til både frustrasjon og begeistring i barnehagemiljøer. Noen er redde for at dette er et skritt i retning av en mer skolepreget barnehage, at vi skal begynne med skolefag og undervisningstid i barnehagen. Andre mener derimot at dette synliggjør barnehagen som en viktig del av utdanningssystemet og at barnehagebarns læring er like viktig som skoleelevers læring.

Jeg mener det først og fremst er veldig bra at barnehagesektoren engasjerer seg! Vi trenger barnehageansatte som diskuterer og reflekterer over barnehagens rolle og over barns læring. Vi vil ha flinke fagfolk som vet hva barnehage er, og som ønsker barnas beste. Samtidig trenger vi barnehager som tør å tenke nytt, som våger å utfordre det «gode gamle» og som klarer å balansere etablerte sannheter med nye ideer.

I Espira ønsker vi å satse på realfag. Dette gjør vi bl.a. gjennom vårt gode samarbeid med Forskerfabrikken. Mange av våre barnehageansatte får i dette samarbeidet være med på nyttig kompetanseheving, og barnehagene får spennende materiell og utstyr som skal inspirere til forskning, nysgjerrighet og undring.

Å jobbe på denne måten, med forskning, nysgjerrighet og undring, gir så absolutt ikke en skolepreget barnehage. Det gir derimot en barnehage som tar barn og barndom på alvor. I arbeidet med Forskerfabrikken blir barnas kreativitet, vitebegjær og lærelyst inspirert. Barn og voksne utforsker og lærer nye ting sammen. Det filosoferes, reflekteres og diskuteres. Aktivitetene gir muligheter for å komme innom mange og varierte områder fra rammeplanen, både inne og ute. Barna tar ofte med seg ideer og spørsmål i videre utforskning og frie lek, som det selvsagt også er god tid til i løpet av barnehagedagen og barnehageuka. På denne måten skapes et aktivt og godt miljø hvor det er tid til både lek og læring. Akkurat slik rammeplanen forplikter oss til. I Espira kan vi definitivt svare ja på at Barnehage + Realfag = Sant!