Råd til nye barnehageforeldre

I disse dager begynner flere tusen barn i barnehagen for aller første gang. De følges, trilles og bæres av forventningsfulle, spente og bekymrede foreldre som skal «levere fra seg» det kjæreste de har.

En god og trygg tilvenningsperiode, på barnas premisser, er avgjørende for at både barn og foreldre skal oppleve barnehagestarten på en positiv måte. Selvsagt hører det med noen tårer og en god dose savn, men heldigvis også mange nye opplevelser og enda flere mennesker å bli glad i!

Som ny barnehageforelder er det mye nytt å bli kjent med. Her er noen gode råd til deg som ny forelder!

 1. Fortell personalet om barnet ditt.
  Det er viktig for barnet ditt at du gir personalet mulighet til å bli godt kjent med ham eller henne. Fortell hva barnet ditt liker å gjøre, leke, spise etc. Fortell om hvilke rutiner dere har hjemme. Fortell om søsken, besteforeldre og andre personer som er viktige for barnet. Fortell gjerne om aktiviteter dere har gjort hjemme, f.eks. i helgen. Det vil gjøre det lettere for personalet å kommunisere med barnet om det barnet har opplevd. Fortell også gjerne om utfordringer dere har hjemme, men vær forsiktig med å utlevere slik informasjon når barnet/andre barn, eller andre foreldre, hører på.


 2. Bli kjent med personalet.
  De som jobber i barnehagen kommer til å tilbringe mye tid sammen med barnet ditt. Det er viktig for dem og for deg, men mest av alt for barnet ditt at dere blir godt kjent, kjenner hverandre ved navn og snakker sammen.


 3. Anerkjenn barnets følelser.
  Å begynne i barnehagen innebærer en helt ny hverdag for barnet. Det er naturlig at dette fører til både gode og vonde følelser. Anerkjenn og sett ord på de følelsene du opplever at barnet har. Det vil gjøre at barnet føler seg akseptert og at det er enklere for barnet å bearbeide følelsene sine.


 4. Snakk positivt om barnehagen og personalet når barnet ditt er i nærheten.
  Små gryter har også ører, sies det. Barn oppfatter fort om foreldrene snakker om barnehagen og personalet i et positivt eller negativt ordelag. Selvsagt er du ikke like fornøyd med alt, men personalet setter pris på at du kommer med konstruktive tilbakemeldinger. Be om en liten samtale dersom du har noe på hjertet.


 5. Snakk om barnehagen hjemme.
  Barnehagen er en svært viktig arena i barnets liv. Snakk om de som jobber i barnehagen, snakk om de andre barna og snakk om aktivitetene du vet foregår i barnehagen. Tolk barnets signaler og snakk sammen/kommuniser om det barnet viser interesse for å kommunisere rundt.


 6. Bli kjent med de andre barna.
  Det er hyggelig å bli kjent med de barna som er sammen med ditt barn hele dagen. Lær deg navn, og hils med navn når du kommer i barnehagen.


 7. Bli kjent med de andre foreldrene.
  Selvsagt er det ikke alle foreldre du kommer like godt overens med. Allikevel har dere noe viktig til felles; barna deres tilbringer store deler av dagen sammen og de kan komme til å bli gode venner som f.eks. skal feire bursdager sammen. Et godt samarbeid mellom foreldre kan f.eks. danne grunnlag for felles kjøreregler hva gjelder bursdagsinvitasjoner.


 8. Bruk Spireportalen aktivt.
  Spireportalen er et godt verktøy for kommunikasjon med barnehagen. Du kan gi beskjeder og motta beskjeder. I tillegg kan du få informasjon om temaer/prosjekter det jobbes med i barnehagen, samt lese og se bilder fra barnets hverdag. Dette kan du bruke som utgangspunkt for kommunikasjon med barnet.


 9. Still spørsmål.
  Ofte kan man som forelder lure på hvorfor barnehagen gjør som de gjør. Ikke vær redd for å spørre hvorfor. I barnehagen er det kompetent personale som kan svare på det meste du lurer på. Foreldres tilbakemeldinger og spørsmål er viktige. Kanskje akkurat ditt spørsmål kan være med å endre en praksis som ikke er god.


 10. Engasjer deg.
  Alle barnehager har behov for engasjerte foreldre. Kom med tilbakemeldinger, både positive og negative. Still spørsmål. Les årsplanen og vær konstruktivt kritisk. Engasjer deg i foreldreutvalg eller andre grupper i barnehagen. Ditt engasjement kommer barna til gode.


Lykke til med barnehageoppstarten!