Overlat barnehagen til oss

Espira har som mål å være ledende på kunnskap om barn. Våre satsingsområder for perioden 2015-2020 er språk, realfag og bevegelse. Dette henger bl.a. tett sammen med myndighetens kompetansesatsinger, gitt i kompetansestrategier og andre styringsdokumenter.

 • Espira er medlem av PBL noe som innebærer at vi har gode tariff og pensjonsordninger.
 • Vi har som mål å ha 50 % pedagogdekning.
 • Espira har et eget akademi for sine ansatte, Espira Akademiet.
 • IA-bedrift.
 • Særavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.
 • Hovedtillitsvalgte fra alle forbund.
 • Arbeider målrettet med HMS, Miljøfyrtårn.
 • Eget intranett.
 • Råd for innovasjon og utvikling ( RIU). Espira har satt sammen en gruppe fagpersoner med høy kompetanse på ulike felt.
 • Vårt pedagogiske konseptet « LekEspira» blir sett på som svært positivt med tanke på implementering av rammeplanen i barnehagene. Skolespira og Småspirene – alderstilpassede satsinger for de eldste og de yngste i barnehagen blir svært godt mottatt.
 • Spireportalen – Espiras digitale verktøy for dokumentasjon og kommunikasjon med foreldre.
 • Samarbeider bla med Forskerfabrikken og Ungt Entreprenørskap.
 • Spiresprell – Espira fokusere på kosthold og helse.
 • Hovedsamarbeidspartner til SOS-Barnebyer, barnehagen i Zimbabwe.

Espira har en administrasjon med en rekke spesialister innen fag, personal, økonomi, lønn, vedlikehold etc. som sikrer at du kan ha full fokus på det pedagogiske samspillet mellom de voksne og barna i barnehagen . Vi er stolte av at våre barnehager er en attraktiv arbeidsplass, og at personer med solid faglig tyngde gjerne vil jobbe hos oss.

Ved å overlate ansvaret for barnehagen  til oss er det vi som tar ansvar for offentlige tilskudd, økonomi og administrasjon. Det er vi som sørger for opplæring og kvalitetssikring av de ansatte og barnehagens drift. Det er vi som sørger for oppgradering av barnehagen og alle vedlikeholdsoppgavene.