Nysgjerrige barn lærer mest og best!

«What’s going on inside the brain of a curious child»? lød en overskrift som fenget meg på nettet en gang i fjor høst. Artikkelen handlet kort og godt om at vi mennesker lærer mest og best når vi får være nysgjerrige og aktive. Men hvorfor er det egentlig slik?

_M0B4051 kopierI artikkelen blir det beskrevet at forskere har funnet kjemiske forbindelser i hjernen som aktiveres når vi blir virkelig nysgjerrige. Denne aktiveringen fører igjen til at vi lærer og husker mer og bedre, ikke bare knyttet til det vi ble nysgjerrige på, men også relatert til andre temaer eller områder. Vi kan altså «lure» hjernen vår til å lære mer og bedre, gjennom å være nysgjerrige og gjøre morsomme ting!

Dette er gode nyheter for oss foreldre og barnehagefolk som elsker nysgjerrighet, undring, lek og begeistring, men som også er opptatt av læring. Av en eller annen merkelig grunn blir ofte lek og begeistring sett på som det motsatte av læring. Noen ser ut til å tro at læring er synonymt med skrivebord og krittstøv, gjerne kombinert med en passe dose alvor og kjedsomhet. Men, slik er det heldigvis ikke!

Artikkelen trakk også fram at noen mennesker ser ut til å være mer nysgjerrige enn andre.  Alder ser bl.a. ut til å være en faktor som har betydning.  Vi som kjenner et barn eller ti, vi vet at barn er nysgjerrige av natur. De opplever rett og slett så mye for første gang. De stiller spørsmål, undersøker, eksperimenterer og undrer seg over stort og smått. Det er da vi voksne  må vite å verdsette denne nysgjerrigheten og iveren. Vi må legge til rette for at nysgjerrigheten får gode vekstvilkår, både hjemme og i barnehagen. Ikke ved å gi barn ferdige svar og løsninger, men gjennom å oppdage, berømme, og legge til rette for undring, fantasi, nysgjerrighet og begeistring!

Kilde: http://ww2.kqed.org/mindshift/2014/10/27/whats-going-on-inside-the-brain-of-a-curious-child/