Ny barnehage i Oslo


grefsen_inne22. august åpner Espira Grefsen Stasjon barnehage. 108 barn vil i dag bli tatt i mot av 32 engasjerte ansatte, hvorav over 50 prosent er utdannet barnehagelærer.

 Barnehagen er en fullkostbarnehage, og alle måltider vil bli tilberedt på et storkjøkken og servert i barnehagen.

– I nyoppstartfasen vil ansatte fokusere på tilstedeværelse. Vi vil legge vekt på å skape et «ikke stressende» miljø for barna.  Dette for å skape  en god og trygg barnehage for nye barn, foreldre og ansatte, sier styrer Tone Mila.

Barnehagen er tegnet av anerkjente arkitekter med lang erfaring fra barnehageprosjekter. I tillegg har Espira brukt mye ressurser og sin samlede barnehagefaglige kompetanse for å skape et bygg og en barnehage som gir en spennende hverdag for barna. Vi har bl.a. spesielt fokus på fysisk og motorisk utvikling, kosthold og ernæring samt språkutvikling og å stimulere til nysgjerrighet og forskning gjennom Forskerfabrikken.
GrefsenStasjon03

Les mer på barnehagens hjemmeside.

Du kan også følge de på Facebook.