Norsk barnehagekonsept lanseres i Tyskland

Den norske barnehagekjeden Espira skal etableres på det tyske markedet. Dette skjer i forbindelse med at Espiras eier, AcadeMedia, som er Skandinavias største utdanningsaktør, nå overtar den tyske barnehagekjeden Joki Kinderbetreuung med syv barnehager i München.

-For oss i Espira er den glede å se at vårt konsept, og vår måte og drive barnehager på også vil passe godt for tyske småbarnsforeldre. sier Espiras Administrerende direktør, Marit Lambrechts.

-Dette viser at vår skandinaviske barnehagemodell er attraktiv også i andre land, sier Marcus Strömberg, Administrerende direktør i AcadeMedia.

Ambisjonen med oppkjøpet er å videreutvikle Jokis virksomhet i München-området. Dette skal skje ved å etablere flere Joki-barnehager, men også ved å etablere AcadeMedias norske virksomhet Espira i Tyskland. Det er forventet en storstilt barnehageutbygging i Tyskland de kommende årene. Og den norske og skandinaviske modellen for barnehagedrift har falt i smak hos tyske politikere og småbarnsforeldre.

-Steget ut i Europa er både spennende og inspirerende. Vi kommer til å kombinere Jokis tyske barnehagekonsept med våre egne nordiske erfaringer for å bygge en framgangsrik barnehagevirksomhet i Tyskland, sier Marcus Strömberg.

Joki har i dag 170 ansatte og 450 barn i sine syv barnehager. Joki eies i dag av Dagmar Nietzer og Uwe Heddendorp.

-Det skal bli veldig gøy å etablere Espira i Tyskland. Den Skandinaviske måten å drive barnehager på, kommer til å utvikle oss, sier Dagmar Nietzer.


AcadeMedia er Nordens største utdanningsaktør med 12 000 ansatte på drøyt 500 barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsenheter.Espira er en av Norges ledende barnehageaktører med 82 barnehager med 7700 barn og 2000 ansatte.