Møt våre nye styrere

Tone MilaHvem: Tone Mila
Hvor: Espira Grefsen Stasjon, Oslo

Om Tone: Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanning innen pedagogisk veiledning, coaching og organisasjonspsykologi/ledelse. Har 22 års erfaring fra arbeid i barnehage, hvor av to år som assistent, to år som pedagogisk leder, tre år som styrer og 15 år som daglig leder. Det meste av min barnehagekarriere har vært i en barnehagebedrift med åtte barnehager i Oslo. Der hadde  jeg hadde en mellomlederrolle mellom eier og styrere i bedriften. Var med og startet seks barnehager for denne bedriften, samt bygget opp administrasjonen bestående av tre ansatte sammen med eier.

Våren 2016 har jeg sammen med assisterende styrer i Grefsen stasjon barnehage rekruttert pedagogiske ledere og barnehagelærere. Vi har allerede klart å nå Espira sitt mål med  50% andel utdannede barnehagelærere! For øvrig er det ansatt noen barnehageassistenter og fagarbeider, avventer de siste ansettelsene pga barnegrupper som ikke er fulle ennå. Vi har en fantastisk bukett med folk som er ansatt, noe vi tror er gode byggesteiner for en god og trygg barnehage både for barna, foreldrene og personalet.

 


Anne-Kristin
Hvem: Anne-Kristin Fossum

Hvor: Espira Gartnerløkka, Oslo

Om Anne-Kristin: Utdannet førskolelærer/ barnehagelærer i 1988 fra Høgskolen i Agder. Videreutdanning i barnevern og pedagogisk veiledning.

Mesteparten av yrkeskarrieren jobbet i barnehage både som pedagogisk leder, men lengst som daglig leder/ styrer. Jobbet i andre bransjer, men vender alltid tilbake til barnehagen som er- verdens beste arbeidsplass! Har startet opp to nye barnehager tidligere. Gleder meg til å jobbe for Espira som har et gjennomarbeidet konsept for barna, foreldrene og ansatte.

Sammen med styrerassistent Katja Kessler Hansen åpner vi Espira Gartnerløkka den 8. august. Barnehagen blir 6 avdelinger med over 100 barn. Vi vil ha en dyktig, erfaren og spennende sammensetning i personalgruppa for å gi barna en fantastisk start på livet. Leken, rommet som den tredje pedagog, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon vil være områder vi vil fokusere på. Reggio Emilia filosfoen vil være til inspirasjon i arbeidet.


 

Monica S2 Hvem: Monica Sørgjerd
Hvor: Espira Nykirke, Nykirke

Om Monica: Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 1993 og jobbet som pedagogisk leder og styrer i kommunale barnehager fram til 2006. Da startet jeg en liten privat barnehage sammen med en venninne og har drevet denne fram til vi nå legger ned for å gå inn i Espira. Det er personalet fra en privat og en kommunal barnehage som i hovedsak skal bemanne den nye barnehagen, og vi har allerede startet på den spennende og utfordrende jobben med å bli kjent og bygge ny kultur. Her på Nykirke har vi ventet på ny barnehage i nesten 25 år, så dette er noe som engasjerer hele bygda. Det er stor stas å få lede dette spennende arbeidet og vi går august i møte med glede og forventning.