Mobbing i barnehagen?

Eksisterer det mobbing i barnehagen? Svaret på dette er flerdelt, og til dels komplekst. Men, spørsmålet fortjener så absolutt å løftes fram og diskuteres, både i barnehagen og i hjemmet.

_M0B3559 copyDe aller fleste barn trives heldigvis godt i barnehagen!

Først det viktigste: De aller fleste barn trives godt i barnehagen! Enkelte barn trives imidlertid bedre enn andre, og noen få barn trives dessverre ikke særlig godt i barnehagen. Dette kan ha flere årsaker, men vennskap og deltagelse i lek er viktige faktorer når det gjelder trivsel for de aller fleste barn.

Noen barn har mange venner i barnehagen, mens andre barn ikke har så mange. Begge deler kan være like fint. Akkurat som oss voksne har barn forskjellige behov og ønsker. Noen barn opplever imidlertid vansker med å finne sin plass i det sosiale fellesskapet, eller kanskje de blir utestengt fra leken. Noen blir også ertet, slått eller krenket på ulike måter av andre barn. Noen opplever dette en sjelden gang, mens noen få dessverre opplever dette ofte.

Alt dette kan kalles mobbing. Mobbing er imidlertid et begrep jeg personlig ikke liker så godt å bruke når det gjelder barnehagebarn. Hovedgrunnen til dette er at selve begrepet leder meg mot å tenke at det legges ansvar på en part, «mobberen». Jeg mener det er mest riktig, både etisk og faglig, å adressere ansvaret på de ansatte i barnehagen.

Det er de ansattes ansvar å:

  • Skape et godt psykososialt miljø der alle barn får oppleve å være med i lek og sosialt samspill.
  • Forebygge at barn blir ertet, utestengt eller krenket på andre måter.
  • Igangsette gode tiltak umiddelbart dersom de blir kjent med at barn ikke trives i barnehagen.

Foreldre har også en viktig rolle!

Alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Noe av det aller mest spennende og skremmende for foreldre i forbindelse med barnehagestart og barnehagetid er å følge med på barnets vennskap og fungering i samspill med andre barn. Som foreldre har vi en viktig rolle når det gjelder å støtte barnet i å knytte vennskapsbånd og relasjoner.

7 råd til barnehageforeldre om vennskap og relasjoner:

  • Snakk positivt med barnet ditt om venner og vennskap. Vær nysgjerrig og interessert!
  • Snakk med de ansatte om barnets lek, vennskap og relasjoner, både hjemme og i barnehagen.
  • Be de ansatte fortelle deg om sine observasjoner av ditt barns trivsel og vennskap/relasjoner.
  • Forvent at de ansatte setter i gang tiltak, og informerer deg om tiltakene, dersom ditt barn ikke trives i barnehagen.
  • Inviter andre barn med hjem. (De barnehageansatte kan ofte gi deg gode tips om hvem det passer fint å invitere).
  • Inviter gjerne foreldrene til barnets venner inn en tur, slik at også dere kan bli kjent. Eller avtal å møte andre foreldre på lekeplassen, i skogen e.l.
  • Vær et godt forbilde gjennom å være inkluderende! Hils på og snakk med andre barn og foreldre. Bry deg om hvordan andre barn har det!