Lekespira

Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss konkretisert gjennom Lekespira. Ved hjelp av «spirer» illustreres hvert fagområde.